Strona główna Aktualności Komunikat z Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 28...

Komunikat z Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 28 lipca 2015 roku

758
0
Komunikat z Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI

W dniu 28 lipca 2015 roku w Warszawie odbyło się Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZ RI „Solidarność”.

Podczas posiedzenia oceniono bieżącą sytuację w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na rynku owoców miękkich, trzody chlewnej, i mleka, a także sytuacji związanej z ASF oraz tegoroczną suszą.

Prezydium omówiło szczegółowo kwestie związane z pracami legislacyjnymi  w Parlamencie nad    ustawami dotyczącymi wsi i rolnictwa, a w szczególności kwestię przegłosowanych przez Senat ustaw:

1)      Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

2)      Ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium opowiedziało się za odrzuceniem poprawek senackich do ww. ustaw, wystosowując list otwarty do Premier Ewy Kopacz w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego  oraz przekazując Pani Premier uchwałę dotyczącą sprzeciwu wobec przekazaniu akcji ELEWARR-u Ministrowi Skarbu Państwa.

Zdaniem Prezydium ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w wersji z poprawkami senatorów PO przegłosowanej przez Senat pozwala na spekulacyjny obrót gruntami rolnymi i preferuje osoby prawne w procesie nabywania ziemi kosztem rolników indywidualnych, znosząc ponadto mechanizmy antyspekulacyjne takie jak chociażby wymóg osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego przez nabywcę przez okres co najmniej 10 lat.

List Otwarty do Premier Ewy Kopacz

Odnośnie nowelizacji  ustawy o Agencji Rynku Rolnego, Prezydium zaapelowało o odrzucenie senackiej poprawki dotyczącej przekazania ELEWARR-u pod Ministerstwo Skarbu Państwa, która odbiera ministrowi rolnictwa ważne narzędzie stabilizujące sytuację  na rynku zbóż.

Uchwała Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w sprawie ELEWARR

Prezydium omówiło także stan prac nad ustawami znajdującymi się w podkomisjach sejmowych w tym ustawy o Funduszu Stabilizacji Dochodów Rolniczych, Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego oraz ustawy Prawo łowieckie.

Po posiedzeniu w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja prasowa Senatora Jerzego Chróścikowskiego i Prezydium NSZZ RI ”Solidarność” w  sprawie stanowiska związku dotyczącego uchwalonej przez Senat ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, podczas której Prezydium zaapelowało do Posłów o odrzucenie senackich poprawek i o przyjęcie ustawy w kształcie uzgodnionym podczas negocjacji NSZZ RI „Solidarność” z Premier Ewą Kopacz. W innym przypadku związkowcy nie wykluczają wznowienie czynnej akcji protestacyjnej.

Materiał z konferencji prasowej: Kliknij, aby obejrzeć konferencję prasową 28.07.2015 roku

W programie „Polski Punkt Widzenia” Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” Jerzy Chróścikowski oraz Zastępca Przewodniczącego Zbigniew Obrocki na temat senackich poprawek do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:

29.07.2015 Komentarz Przewodniczącego NSZZ RI „Solidarność” Jerzego Chróścikowskiego

https://www.youtube.com/watch?v=XLclp4mXCqI 

Komunikat z Posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 28 lipca 2015 roku

Poprzedni artykułKOMUNIKAT NSZZ RI „SOLIDARNOŚĆ” W SPRAWIE GŁOSOWANIA NAD USTAWĄ O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO
Następny artykułO pracach nad ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego – wywiad z Przewodniczącym Jerzym Chróścikowskim
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj