Strona główna Aktualności Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 12...

Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 12 sierpnia 2014 roku

701
0
Komunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI

W dniu 12 sierpnia 2014 roku w Warszawie odbyło się kolejne Posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”. Podczas spotkania poruszono kwestie aktualnej sytuacji w rolnictwie i na poszczególnych rynkach rolnych  w szczególności w kontekście nałożenia na produkty rolne i rolno-spożywcze z Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej oraz sytuacji związanej z trwającym sezonem żniwnym, a także kolejnymi przypadkami ASF wykrytymi w stadach świń w Polsce.

Odnosząc się do sytuacji na rynku owoców i warzyw a także propozycji rozwiązań w kwestii rekompensat i wycofania produktów z rynku, NSZZ RI Solidarność zaproponował, by zamiast stosowania mechanizmu biodegradacji przeznaczyć produkty na biomasę i spirytus na cele energetyczne. Zwrócono także uwagę na tegoroczne ceny skupu zbóż i rzepaku, które nie pokrywają nawet kosztów produkcji. W podjętej uchwale Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” zaapelowało do premiera o podjęcie natychmiastowych działań, które pozwolą na ustabilizowanie sytuacji w sektorze rolnym w tym o wynegocjowanie i wprowadzenie mechanizmów interwencji rynkowej, mechanizmów ceny minimalnej, kompleksowego zaangażowania Premiera i całego Rządu w kwestię rozwiązania kryzysowej sytuacji związanej z rosyjskim  embargiem m.in. na polskie produkty rolne i rolno-spożywcze. Prezydium zaapelowało także o działania w celu podniesienia ceny interwencyjnej na zboża, co najmniej do poziomu 160 euro za tonę. NSZZ RI „Solidarność” wielokrotnie już wyrażał stanowisko, że cena interwencyjna na poziomie 101,31 euro za tonę zboża, obowiązująca jeszcze od roku gospodarczego 2001/2002, nie odpowiada w najmniejszym stopniu dzisiejszym uwarunkowaniom ekonomicznym związanym z kosztami produkcji rolniczej. Nie stabilizuje więc rynku, co powinno być jej głównym zadaniem.

Oprócz poruszonych powyżej tematów Prezydium dyskutowało m.in. na temat propozycji rozwiązań prawnych dotyczących obrotu ziemią, zawartych we wniesionym do laski marszałkowskiej poselskim projekcie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ustalono także porządek najbliższego posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w Częstochowie, a także omówiono propozycje zmian w Statucie Związku.

Uchwała Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” z dnia 12 sierpnia 2014 roku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here