Strona główna Aktualności Komunikat w sprawie WPR

Komunikat w sprawie WPR

731
0

PRZEWODNICZĄCY KOMITETÓW COPA I COGECA PRZEDSTAWILI POGLĄDY NA TEMAT PRZYSZŁEJ WPR W CZASIE SEMINARIUM WYSOKIEGO SZCZEBLA

W czasie dzisiejszego Seminarium wysokiego szczebla poświęconego przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), Przewodniczący Komitetów Copa i Cogeca przedstawili poglądy na temat nadchodzącej reformy WPR. Stwierdzili: „Rola europejskich rolników w produkcji żywności powinna zostać wzmocniona, a rolnictwo w UE powinno stać się sektorem bardziej dynamicznym, innowacyjnym i rentownym. Ma to kluczowe znaczenie w obliczu wzrastającego zapotrzebowania na żywność i obaw związanych z bezpieczeństwem żywnościowym oraz ogromną niestabilnością na rynkach rolnych”.

W czasie Seminarium Komitetów Copa-Cogeca, na które przybyło wiele osobistości wysokiego szczebla, w tym posłów do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komitetu Copa, Gerd Sonnleitner podkreślił: „Seminarium odbywa się w bardzo ważnej chwili, tuż przed ogłoszeniem przez Komisję Europejską konkretnych propozycji legislacyjnych w sprawie WPR po roku 2013”. Dodał: „Dotychczas WPR koncentrowała się na sposobie produkcji żywności. Należy wykorzystać możliwości, jakie daje nam reforma WPR do wzmocnienia znaczenia rolników w produkcji. W kontekście coraz większych wyzwań, należy utrzymać w przyszłości bezpośrednie płatności dla rolników. Jednakże jesteśmy zaniepokojeni faktem, iż proponowane w planach Komisji obowiązkowe „zazielenianie” WPR, zgodnie z którym aż do 30% płatności bezpośrednich będzie zależnych od spełniania wymogów środowiskowych, będzie przekładać się na dodatkowe obciążenia finansowe dla europejskich rolników, a tym samym zagrażać ich konkurencyjnej pozycji oraz kondycji gospodarczej”. Podkreślił: „Ocena skutków przeprowadzona przez Komisję ukazuje, że „zazielenianie” spowoduje wzrost kosztów ponoszonych przez rolników. Nie jest logiczne wymaganie od każdego gospodarstwa, by zaprzestało produkcji na określonym procencie gruntów (odłogowanie ekologiczne) w kontekście coraz większego zapotrzebowania na żywność. W związku z tym, apelujemy o instrumenty promujące zielony wzrost. Muszą być one opłacalne i stosowane przez rolników na zasadzie dobrowolnej. Popieramy zasadę, zgodnie z którą płatności WPR w pierwszym filarze powinny być przeznaczone dla aktywnych rolników, jednak przy pozostawieniu państwom członkowskim pewnej elastyczności w jej skutecznym stosowaniu. Komisja podąża w dobrym kierunku wprowadzając redystrybucję płatności bezpośrednich i odchodząc od płatności historycznych, należy jednak przestrzegać zasad równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników, biorąc pod uwagę fakt, że pracują oni w różnych warunkach”. Przewodniczący Cogeca, Paolo Bruni zaakcentował, że potrzeba skutecznych i elastycznych instrumentów zarządzania rynkiem. Mają one decydujące znaczenie w sytuacji coraz większych wahań rynkowych. Należy dokładniej zbadać zaproponowane przez Komisję instrumenty rynkowe i fundusz nadzwyczajny, aby sprawdzić, czy będą one w stanie zapewnić odpowiedni poziom stabilności na niestabilnych rynkach. Dodał: „Kluczowe znaczenie ma także wzmocnienie pozycji organizacji producentów (OP) w łańcuchu żywnościowym, aby zrealizować wzrastające zapotrzebowanie na żywność na świecie. Rolnicy uzyskują obecnie jedynie ułamek ceny detalicznej. Reforma musi zmienić tę sytuację. Instrumenty mające na celu wzmocnienie organizacji producentów muszą być realizowane w ramach nadchodzącej propozycji Komisji w sprawie przyszłej WPR. Na przykład, wraz z przeprowadzeniem reformy europejskiego sektora warzyw i owoców oraz mleka, wzmocniono znaczenie organizacji producentów. To samo należy zrobić w innych sektorach. W swoich planach dla sektora mleczarskiego, Komisja skupia się na zacieśnianiu relacji kontraktowych między rolnikami i przetwórcami w celu zapewnienia m możliwości uzyskania lepszej ceny za dostarczane produkty”. Podkreślił : „Uważamy za krok w dobrym kierunku plany Komisji dotyczące poszerzenia zakresu produktów, dla których uznaje się organizacje producentów i ich stowarzyszenia, jak również organizacje międzybranżowe, jako uzupełnienie propozycji Komisji o sektor mleka. Jednakże Komitety Copa-Cogeca są ogromnie zaniepokojone brakiem jasnej definicji organizacji producentów w planach Komisji Europejskiej. Ponadto, europejskie zasady konkurencji muszą zostać dostosowane, tak aby pomagać organizacjom producentów, takim jak spółdzielnie, w powiększaniu się i działaniu na większą skalę. Jest to szczególnie ważne w sytuacji konfrontacji rolników z potężną siła nabywczą kilku sieci supermarketów”. „Podsumowując, pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż WPR jest jedyną prawdziwie wspólną polityką i wniosła ważny i cenny wkład do konstrukcji europejskiej. Komitety Copa-Cogeca chcą zapewnić w przyszłości utrzymanie silnej Wspólnej Polityki Rolnej i silnego jednolitego rynku przy wsparciu silnego budżetu UE”, powiedział Pan Bruni. Na posiedzeniu byli obecni także posłowie do Parlamentu Europejskiego, Panowie Paolo De Castro, Michel Dantin, Giovanni La Via oraz Luis Manuel Capoulos Santos.

Poprzedni artykułPismo od przewodniczącego Związku Rolników Niemieckich
Następny artykułApel
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj