Komunikat Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z dnia 7 marca 2024 roku

Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” dziękuje wszystkim: rolnikom, górnikom, hutnikom, leśnikom, myśliwym, branży przemysłowej, wszystkim grupom społecznym, organizacjom i oddolnym ruchom protestujących rolników, a także wszystkim Polakom uczestniczącym we wczorajszym proteście w obronie polskiego rolnictwa. Wczorajszy protest był sukcesem i ogromnym krokiem w integracji całego środowiska ludzi pracy. Od początku, zgodnie z założeniem … Czytaj dalej Komunikat Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z dnia 7 marca 2024 roku