Strona główna Aktualności KOMUNIKAT NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność'' z dnia 11 września 2013 roku

KOMUNIKAT NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność'' z dnia 11 września 2013 roku

541
0

Rolnicy zrzeszeni w NSZZ RI „Solidarność”, w ślad za decyzją Rady Krajowej Związku, aktywnie włączają się w protest organizowany w dniach 11-14 września br. przez ogólnopolskie centrale związkowe pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa!”.

Organizując w dniu dzisiejszym protest rolników pod Ministerstwem Rolnictwa solidaryzujemy się z protestami pracowniczymi i popieramy zgłoszone postulaty, dostrzegając ich analogię z sytuacją polskich rolników:

Domagamy się rzeczywistego a nie pozorowanego dialogu społecznego. Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do firmowania swoich rozwiązań bez jakichkolwiek negocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe nie są podejmowane.


W obszarze rolnictwa także brak jest rzeczywistego dialogu społecznego.  Przez 6 lat swoich rządów, mimo wielokrotnie kierowanych przez nas apeli, premier Donald Tusk nie spotkał się ani razu z nami ani  z żadną z organizacji rolniczych i  nie odpowiedział na żadne kierowane do niego pismo. Rozmowy prowadzone  przez nasz Związek z Ministrem Rolnictwa nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, gdyż nie posiada on kompetencji  do kompleksowego rozwiązywania problemów wsi  i rolnictwa.  Większość rozwiązań przyjmowana jest bez uwzględnienia naszych postulatów.


Obecne działania Rządu w tej materii to pozorowanie dialogu!

Żądamy powołania Komisji Rolniczego Dialogu Społecznego i rozpoczęcia przez Rząd rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego ze środowiskiem rolniczym!

Żądamy jasnych i przejrzystych warunków sprzedaży płodów rolnych w oparciu o gwarantowane ustawowo umowy kontraktacyjne. Tymczasem zakłady skupowe już informują rolników
o rezygnacji z zawierania umów kontraktacyjnych od przyszłego sezonu  na rzecz pośredników. Pogorszy to jeszcze bardziej trudną sytuację rolników, którzy stracą możliwość gwarancji sprzedaży płodów rolnych
i doprowadzi do dalszego obniżenia cen i dochodów rolników.

Domagamy się od Rządu wprowadzenia rozwiązań i mechanizmów, które zapewnią stabilizację dochodów rolniczych i wyeliminują spekulantów z procesu obrotu żywnościową i płodami rolnymi  a także zapewnią transparentne warunki i kryteria prowadzenia działalności rolniczej.

NSZZ RI „Solidarność” przyłącza się również do postulatów zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych w kierunku wprowadzenia mechanizmu referendum obligatoryjnego oraz zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy. Popieramy wprowadzenie pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.


Uważamy za niedopuszczalne wszelkie ograniczenia wolności i praw obywatelskich oraz lekceważenie głosu społeczeństwa w procesie stanowienia prawa. Sprzeciwiamy się także wyzbywania się przez Rząd kolejnych kompetencji i przerzucania ich na samorządy bez zapewnienia odpowiednich środków finansowych oraz braku odpowiedniej realizacji konstytucyjnego obowiązku o równych warunkach dostępu obywateli do publicznej ochrony zdrowia.

Organizując w dniu dzisiejszym protest pod Ministerstwem Rolnictwa, jako rolnicy zrzeszeni
w NSZZ RI „Solidarność” domagamy się:

– rzeczywistego dialogu z rządem w celu omówienia problemów w rolnictwie

– podjęcia przez Rząd kompleksowych i zdecydowanych działań w czasie trwających jeszcze negocjacji,
w celu zapewnienia polskim rolnikom równych warunków konkurencji w Unii Europejskiej w nowej perspektywie na lata 2014-2020

– podjęcia działań na rzecz wprowadzenia mechanizmów stabilizacyjnych i int
erwencyjnych

w obszarze rolnictwa, m.in. poprzez mechanizm skupu interwencyjnego z ceną na poziomie ok. 165 euro za tonę

– umów kontraktacyjnych oraz funduszu gwarancyjnego za sprzedane produkty rolne podobnie jak jest gwarantowany fundusz świadczeń pracowniczych.

– wypracowania i przyjęcia rozwiązań prawnych uszczelniających proces obrotu gruntami rolnymi
i eliminujących nieprawidłowości przy ich sprzedaży oraz rzeczywiste zagwarantowanie sprzedaży ziemi na powiększenie polskich gospodarstw rodzinnych także po 2016 roku

– przywrócenie dzierżawy jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami rolnymi

– zwiększenia udziału rolników w przetwórstwie rolno-spożywczym poprzez prywatyzację Krajowej Spółki Cukrowej i innych spółek sektora rolno-spożywczego, ale tylko w trybie zapewniającym większościowy pakiet akcji dla rolników stanowiących zaplecze surowcowe

– utrzymania systemu rolniczych ubezpieczeń społecznych oraz zmiany dyskryminujących rolników przepisów o wcześniejszych emeryturach

– rezygnacji z propozycji obciążenia rolników podatkiem dochodowym, który przy obecnej sytuacji

w rolnictwie doprowadzi do upadku wielu gospodarstw rodzinnych.

Ponad sześcioletnie zaniedbania obecnego Rządu i nieudolność w kwestii polityki  na rzecz wsi
i rolnictwa oraz lekceważenie dialogu ze środowiskiem rolniczym przez premiera są jedną z głównych przyczyn obecnej sytuacji w rolnictwie a także braku konkurencyjności polskich rolników także w przyszłej perspektywie na lata 2014 – 2020

Dość pozornego dialogu !!!!!!!!!!


Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność

Jerzy Chróścikowski
ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here