Strona główna Nowości Nowości Komunikat: modulacja płatności bezpośrednich

Komunikat: modulacja płatności bezpośrednich

606
0

W 2012 r. w nowych państwach członkowskich UE zadebiutuje forma modulacji płatności bezpośrednich. Polegać będzie na czyli odpowiednim zmniejszeniu płatności bezpośrednich.

W państwach ,,starej piętnastki’’ stosowane są dwa rodzaje modulacji. Jest to modulacja podstawowa i dodatkowa. Modulacja podstawowa polega na obniżeniu o 10% (w 2012 r.) kwoty płatności bezpośrednich przewyższających wartość 5 000 euro (a więc nie dotyczy gospodarstw otrzymujących do 5 000 euro). Gospodarstwa otrzymujące powyżej 300 000 euro rocznie, mają obniżane płatności bezpośrednie o 4% nadwyżki ponad tę kwotę (modulacja dodatkowa). Kwoty uzyskane w związku ze stosowaniem modulacji powiększają środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.

W związku ze stosowaniem modulacji w krajach ,,starej piętnastki’’ krajowe płatności uzupełniające w nowych państwach członkowskich muszą zostać pomniejszone zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 24 lipca 2012 r. Zatwierdza ona przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012.

Dotyczyć to będzie rolników, którzy otrzymują krajowe płatności uzupełniające, a łączna kwota wszystkich płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych) przekracza 5 000 euro. Kwota redukcji wyniesie 10% nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności bezpośrednich (unijnych i krajowych) ponad 5 000 euro, a w przypadku, gdy łączna kwota płatności (unijnych i krajowych) przewyższa 300 000 euro, redukcja będzie powiększona o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki płatności uzupełniających ponad 300 000 euro. Kwota redukcji nie może jednak przekraczać całkowitej kwoty płatności uzupełniających, które mają zostać przyznane rolnikowi za dany rok.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009, w przypadku gospodarstw otrzymujących z budżetu unijnego powyżej 300 000 euro, płatności wspólnotowe również zostaną obniżone o 4% nadwyżki tej kwoty (modulacja dodatkowa). Środki finansowe powstałe z tego pomniejszenia zostaną przeniesione na finansowanie instrumentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich.

Wsparcie przyznawane będzie tym sektorom, które otrzymywały w 2012 r. krajowe płatności uzupełniające, tj: Sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate) sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą), sektor chmielu, sektor skrobi ziemniaczanej, sektor tytoniu.

NSZZ RI ,,Solidarność’’ jest zdecydowanym przeciwnikiem wprowadzenia modulacji. Związek postuluje o zrównanie dopłat bezpośrednich w celu przybliżenia sytuacji gospodarstw do stanu gospodarczo – ekonomicznego krajów ,,starej piętnastki’’.


źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here