Strona główna Aktualności KOMUNIKAT Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników

KOMUNIKAT Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników

619
0

KOMUNIKAT
Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników
Woj. Zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Rolnicy !
Rząd naszego kraju rozpoczął bieżący rok od szeregu działań, które w założeniach miały wykazać sprawność działania oraz determinację w reformowaniu kraju i walce z kryzysem.
Niestety przyjmowane rozwiązania zbyt często wykazują niekompetencję i arogancję władzy. Normą stało się nie konsultowanie nowych rozwiązań ze społeczeństwem, czego efektem jest rosnąca fala krytyki i niezadowolenia. Skutki niektórych z tych działań już wkrótce boleśnie odczuje środowisko rolnicze, szczególnie tworzone z wielkim trudem prężne gospodarstwa towarowe naszego województwa.
1. W dniu 13 stycznia br. Sejm uchwalił ustawę o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.. Przez rok od wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w którym zakwestionowano finansowanie ze środków publicznych składek zdrowotnych rolników, bez względu na ich status materialny, polski Rząd nie opracował stosownych zmian zgodnych z ustawą zasadniczą. Na dokonanie tych zmian TK dał czas do 4 lutego 2012r.
Projekt nowej ustawy wpłynął do Sejmu w dniu 5 stycznia i nie został poprzedzony konsultacjami społecznymi. Ustawa miała naprawić nierówność grup społecznych wobec prawa, tymczasem jej skutkiem będzie jeszcze większe zróżnicowanie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego. Duże, rozwojowe gospodarstwa będą płaciły składki wyższe niż przedsiębiorcy w systemie ZUS. Z drugiej strony nic nie zapłacą właściciele gospodarstw o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych oraz ich domownicy ale również osoby dobrze sytuowane, nie będące rolnikami, które nabyły małe gospodarstwa i swego czasu skorzystały z możliwości przystąpienia do KRUS.
2. W dniu 25 stycznia, wpłynął do Sejmu, a 27 stycznia został przyjęty rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Przyjęta ustawa, między innymi dodaje w art.19 ustawy z dnia 26 stycznia 2007r.(o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), punkt 3 w brzmieniu „3) określa się zmniejszenia płatności wynikające z zastosowania modulacji, zgodnie z art. 10 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 73/2009”.
W uzasadnieniu do ustawy czytamy: „Modulacja płatności polegać będzie na redukcji płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu unijnego, które maja zostać przyznane rolnikowi, o 4%, jeśli kwota przewyższa 300 tys. euro.
Natomiast w materiałach szkoleniowych ARiMR czytamy: „ W 2012r. następuje zrównanie poziomu płatności stosowanego w krajach UE-15 i w nowych państwach członkowskich (90 %), co oznacza że w 2012r. :
1) w odniesieniu do płatności bezpośrednich finansowanych z budżetu UE (JPO, wsparcie specjalne, płatności do pomidorów, płatności do owoców miękkich, płatność cukrowa) zastosowanie będzie miała wyłącznie modulacja dodatkowa, powyżej kwoty 300 000 euro. Zmniejszenie będzie wynosiło 4% kwoty płatności powyżej 300 000 euro,
2) w odniesieniu do krajowych płatności uzupełniających, zastosowanie będzie miała modulacja:
– powyżej kwoty 5 000 euro, zmniejszenie będzie wynosiło 10%,
– powyżej kwoty 300 000 euro, zmniejszenie będzie wynosiło 4%.
Zmniejszenie płatności bezpośrednich o 10% dotyczyłoby gospodarstw uprawiających więcej niż ok. 22 ha (w woj. zachodniopomorskim gospodarują one łącznie na ok. 80% użytków rolnych).
Ze względu na potencjalne znaczne skutki finansowe dla naszych gospodarstw sprawa wymaga pilnego wyjaśnienia.
3. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dokonał kolejnej weryfikacji wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. W projekcie rozporządzenia, oprócz dotychczasowego OSN w zlewni rzeki Płoni, zaproponował utworzenie 7 nowych OSN ( w zlewni Kanału Cedyńskiego, w zlewni rzeki Myśli, w zlewni rzeki Omulnej, w zlewni rzeki Małej Iny, w zlewni rzeki Krąpiel, w zlewni rzeki Gęsiej).
Wprowadzenie w życie rozporządzenia a następnie stosownych programów ochronnych łączy się z poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi dla znacznej części gospodarstw rolnych (ograniczenie intensywności produkcji, dodatkowe inwestycje, wykluczenie możliwości korzystania z niektórych programów rolno środowiskowych). Należy podkreślić, że problem dotyczy gospodarstw dysponujących najlepszymi glebami w województwie.
Skutki opisanych wyżej działań nałożą się na znaczne obciążenia kredytowe związane z modernizacją gospodarstw i koniecznością wykupu dzierżawionej ziemi, a przecież w niedalekiej perspektywie ANR zacznie sprzedawać ziemię uwolnioną w ramach ustawy z dnia 16 września 2011r.
Kolejne przejawy „kolonialnej” polityki Rządu wobec naszego regionu, budzą coraz większy sprzeciw środowiska rolniczego.
W zaistniałej sytuacji Rady Wojewódzkie NSZZ RI „Solidarność” oraz Związku Kółek i Organizacji Rolniczych powołują Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny w składzie:

Edward Kosmal – Przewodniczący tel. kont. 668 043 144
Jan Kozak – Wiceprzewodniczący tel. Kont. 667 954 669
Adam Walterowicz – Członek
Roman Kłoda – Członek
Celem Komitetu jest monitorowanie sytuacji oraz przygotowanie i koordynacja akcji protestacyjnych. Organizacje popierające protest serdecznie zapraszamy do włączenia się w prace Komitetu.

Przewodniczący MKPRWZ
Edward Kosmal

Poprzedni artykułPostulaty Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Woj. Zachodniopomorskiego
Następny artykułInformacja z posiedzenia grupy roboczej COPA-COGECA z dnia 13. 02. 2012 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj