Strona główna Aktualności Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

617
0

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Rolnicy!

We wcześniejszych komunikatach informowaliśmy o działaniach podejmowanych od początku bieżący roku przez rząd naszego kraju, które według coraz bardziej nachalnej propagandy przypominającej czasy PRL-u miały  z jednej strony ograniczyć wydatki  budżetowe, z drugiej zwiększyć jego przychody.  Niestety rosnąca systematycznie arogancja władzy coraz częściej zastępuje konsultacje społeczne oraz kompetencje i troskę o dalekosiężny interes państwa.

W świetle przyjmowanych rozwiązań województwo zachodniopomorskie staje się stopniowo kolonią, pokrywającą znaczną część nakładanych na rolnictwo obciążeń w skali kraju.

Szczególne niebezpieczna dla kondycji finansowej i konkurencyjności gospodarstw oraz przyszłości polskiej państwowości  na Pomorzu Zachodnim jest polityka prowadzona przez ANR.

Na bazie sprzeciwu wobec takiej polityki aparatu państwowego, powstał w dniu 14 lutego 2012r. Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, który przygotował i przeprowadził dotychczas dwie akcje protestacyjne:

Przemarsz ulicami Szczecina w dniu 29 lutego br.

• Okupację siedziby OT ANR w Szczecinie w dniach 14 – 18 czerwca połączoną z przejazdem ciągnikami ulicami Szczecina.

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział i wsparli organizacyjnie przeprowadzenie tych akcji !!!

Efektem protestu w dniu 29 lutego było:

– zaskarżenie przez KRIR oraz NSZZ RI „Solidarność” ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. do Trybunału Konstytucyjnego,

– powstrzymanie wprowadzenia modulacji powyżej kwoty 5 000 euro,

– zmniejszenie o blisko połowę w stosunku do pierwotnych planów powierzchni nowych OSN oraz znaczne zmiany w programach działań ochronnych łagodzące negatywne skutki ich wprowadzenia.

Okupacja siedziby OT ANR w dniach 14-18 czerwca zakończyła się podpisaniem przez Prezesa ANR ustaleń w wyniku których:

– wstrzymano sprzedaż nieruchomości z aktywną dzierżawą,

umożliwiono nabywanie gruntów przez dzierżawców korzystających z prawa pierwszeństwa nabycia z zastosowaniem oprocentowania w wysokości 2%.

Niestety nie jest realizowany pierwszy i najważniejszy punkt ustaleń:

Wyeliminowanie z przetargów ograniczonych osób „nieuprawnionych” – tzw. „słupów”.

Odział Terenowy ANR w Szczecinie w dalszym ciągu, a nawet z większym zapałem przeprowadza przetargi ustne ograniczone  z udziałem osób co do których  zachodzi uzasadniona wątpliwość potwierdzona dowodami nie spełniania kryteriów kwalifikacyjnych. Przekreśla to praktycznie szanse miejscowych rolników na powiększenie swoich gospodarstw. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Agencja Nieruchomości Rolnych  nie realizuje swoich podstawowych zadań ustawowych- tworzenia i poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

W zaciszu gabinetów Ministerstwa Finansów trwają prace nad podatkiem dochodowym w rolnictwie. Projektowane rozwiązania nie są konsultowane ze środowiskiem rolniczym. Czy znów mamy być zaskoczeni uchwaloną znienacka pod osłoną nocy ustawą?

Mimo, że zbliża się termin realizacji płatności bezpośrednich za 2012r., dotychczas nie został rozstrzygnięty problem wprowadzenia w bieżącym roku modulacji powyżej kwoty 5 000 euro.

Wszystko wskazuje na to, że niekonstytucyjne i niesprawiedliwe rozwiązania dotyczące składki zdrowotnej zostaną przedłużone na następny okres po 2012r.

Mając powyższe na uwadze oraz świadomość, że jedynym argumentem z którym liczy się obecna władza jest argument siły Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza, że strajk polegający na przemarszu uczestników i przejazdu ciągników rolniczych ulicami miasta odbędzie się 20 września 2012 r. o godz. 11:00. W trakcie manifestacji protestujący wręczą petycje wojewodzie oraz marszałkowi.


Przewodniczący MKPRWZ

Edward Kosmal

Wiceprzewodniczący   MKPRWZ

Jan Kozak

Poprzedni artykułSprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” Copa-Cogeca oraz grupy konsultacyjnej KE w dniach 12 i 13.09.2012 r.
Następny artykułOpóźnienia wodne
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj