Strona główna Aktualności KOMUNIKAT Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

KOMUNIKAT Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

593
0

DLACZEGO AKCJA PROTESTACYJNA ULEGŁA ZAOSTRZENIU?

W poniedziałek, 7 stycznia 2013 r. nastąpiła eskalacja prowadzonej już od ponad miesiąca akcji protestacyjnej. Oprócz stałej trasy przejazdu ulicami Szczecina, rolnicy wyjechali na drogi krajowe numer 6 i 10.

W świetle pozytywnej oceny ze strony Komitetu Protestacyjnego przebiegu i wyników rozmów z zespołem roboczym Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prowadzonych w dniach 3-4 stycznia br. oraz dobrego przyjęcia pierwszych decyzji Pana Jacka Malickiego, Pełnomocnika Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w Oddziale Terenowym w Szczecinie, eskalacja akcji protestacyjnej może wydawać się nielogiczna.

Uzasadnienia eskalacji należy upatrywać w przebiegu obecnej akcji protestacyjnej, a także we wcześniejszych doświadczeniach z dotrzymywaniem przez stronę rządową zaciąganych zobowiązań.

Przypominamy, że Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego podpisał w dniu 18 czerwca 2012 r., z Panem L. Świętochowskim, Prezesem ANR ustalenia w których Agencja zobowiązała się do współpracy w wyeliminowaniu z przetargów ograniczonych osób podstawionych. W dniu 4 lipca 2012 roku do Szczecina przyjechał Pan M. Sawicki, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i w trakcie wizyty potwierdził ważność podpisanych ustaleń. Niestety Oddział Terenowy ANR w Szczecinie, w ocenie protestujących rolników, nie realizuje tych ustaleń, dlatego w dniu 22 sierpnia 2012 roku Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (ZIR) przyjął stanowisko w którym zdecydowanie domaga się realizacji zadań nałożonych na Agencję Nieruchomości Rolnych.

Na zaproszenie Pana Juliana Sierpińskiego, Prezesa ZIR w dniu 18 września 2012 roku, na dwa dni przed zapowiedzianą akcją protestacyjną przez MKP RWZ, do Szczecina przyjechali Pan Kazimierz Plocke, Sekretarz Stanu w MRiRW oraz Pan Leszek Świętochowski, Prezes ANR. Strona rządowa poprosiła o odroczenie protestu. W dniu 19 września 2012 roku Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny RWZ, na osobisty apel Pana Ryszarda Mićko oraz uwzględniając prośbę p. K. Plocke, Sekretarza Stanu w MRiRW, odwołał akcję protestacyjną zaplanowaną na 20 września 2012 roku.

Rozpoczęty 5 grudnia 2012 roku i trwający już ponad miesiąc protest jest efektem braku realizacji naszych postulatów i wcześniejszych ustaleń. Zbyt często naszą dobrą wolę traktowano jako oznakę słabości. Zamiast skupić się na realnym rozwiązywaniu problemów, prowadzono grę pozorów.

Mając na względzie wcześniejsze doświadczenia uważamy, że dopóki wszystko nie jest ustalone i podpisane – nic nie jest ustalone. Eskalacja protestu jest swoistym przesłaniem – nie idźcie wcześniejszą drogą. Jest również odpowiedzią na zarzuty o niewielkim poparciu protestu w środowisku rolniczym.

Jedynym wyjściem z sytuacji są uczciwe rozmowy i ustalenia służące rozwiązaniu istniejących problemów oraz ich realizacja dla dobra wspólnego.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny

Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Poprzedni artykuł,,Polski Punkt Widzenia'' – Przewodniczący NSZZ RI ,,Solidarność'' Jerzy Chróścikowski o proteście rolników w województwie zachodniopomorskim
Następny artykułWolny Związek Zawodowy "Sierpień 80" popiera protesty zachodniopomorskich rolników
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj