Strona główna Aktualności Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Komunikat Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

596
0

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Rolnicy !

Prowadzona od początku bieżącego roku przez nasz Komitet akcja protestacyjna jest formą sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez rząd naszego kraju w ostatnim okresie oraz sposobowi ich wprowadzania- z zaskoczenia, bez konsultacji.

Głównymi celami  akcji protestacyjnej, są:

obrona egzystencji naszych gospodarstw,

– sprzeciw wobec bezmyślnej wyprzedaży ojczystej ziemi prowadzonej wbrew dalekosiężnym interesom  naszego państwa.

 

Rozwiązania  przyjmowane w ostatnim okresie  w obszarze rolnictwa, przyczyniają się również do stopniowej degradacji  województwa zachodniopomorskiego, to gospodarstwa naszego regionu  pokryją znaczną część obciążeń nakładanych na rolnictwo w skali kraju.

Mimo naszego sprzeciwu, rok 2013 będzie kolejnym rokiem stosowania niesprawiedliwych- zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego rozwiązań ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników.

Dotkliwie odczujemy również skutki zastosowania 10% modulacji  w odniesieniu do krajowych płatności uzupełniających powyżej kwoty 5 000 euro. Jej wprowadzenie jest konsekwencją zaniechań  i zaniedbań ze strony rządu. Ostatnio odstąpiono od zaskarżenia decyzji wykonawczej  Komisji Europejskiej przewidującej konieczność zastosowania redukcji krajowych płatności uzupełniających do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wszystko wskazuje na to, że do końca 2012r. sprawdzoną metodą- z zaskoczenia, pod osłoną nocy zostanie uchwalona zmiana ustawy o podatku dochodowy od osób fizycznych, tak aby od  2014r. było możliwe objęcie działalności rolniczej podatkiem dochodowym.

Sygnały płynące z strony rządu świadczą o tym, że władze naszego kraju nie będą walczyły o wysokość dopłat dla polskich rolników  w następnej perspektywie finansowej UE. Z niepokojem oczekujemy więc na efekty spotkania przywódców państw europejskich w dniach 22-23 listopada br.

Coraz większe napięcia społeczne rodzi działalność ANR związana ze sprzedażą nieruchomości rolnych z Zasobu WRSP.  Niestety nie jest realizowany pkt. 1 ustaleń z dnia 18 czerwca br., dotyczący wyeliminowania z przetargów ograniczonych osób „nieuprawnionych”- tzw. „słupów”, a problem ten budzi obecnie największe emocje.

Przesłane przez Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego stanowisko dotyczące możliwości realizacji postulatów zgłoszonych w trakcie spotkania Sekretarza Stanu w MRiRW i Prezesa ANR w dniu 18 września br. w Szczecinie nie spełnia oczekiwań środowiska rolniczego naszego województwa.

Wobec powyższych problemów nie możemy być obojętni.Zdesperowani rolnicy pozbawieni szans na nabycie gruntów w drodze przetargu z powodu zakwalifikowania osoby podstawionej zaczynają spontanicznie uniemożliwiać  przeprowadzenie przetargu.

Mając świadomość, że jedynym argumentem z którym liczy się obecna władza jest argument siły Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej.

Protest rozpocznie się przed siedzibą OT ANR o godz. 11:00 dnia 5 grudnia 2012 r.


Przewodniczący MKPRWZ

Edward Kosmal

Wiceprzewodniczący MKPRWZ

Jan KozakZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here