Strona główna Aktualności Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

709
0

Niedziela, 9.06.2013 r.

POWIAT PYRZYCKI. Funkcjonariusze Policji kontynuują akcję dostarczania wezwań rolnikom w związku z blokadą Pyrzyc w dniu 29.05.2013 r. Rolnicy są zaskoczeni faktem, że Policja wyręcza pocztę. Jak się okazuje – ze względu na oszczędności. Policja tłumaczy (informacja za. Farmer.pl / link nr 1), że wezwania dostarczają dzielnicowi  „przy okazji, w trakcie służby patrolowej”. Tym razem dzielnicowy we wsi Ożar dotarł do rolnika w niedzielę o godzinie 22.10. Odbiorca wezwania miał się stawić w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach w poniedziałek, 10.06.2013 r. pomiędzy godziną 9.00, a 11.00.

Poniedziałek, 10.06.2013 r.

PYRZYCE. Przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego oraz Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Kujawsko-Pomorskiego obradowali w Pyrzycach. Uzgodniono organizację wspólnej akcji protestacyjnej. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele środowisk rolniczych z powiatów: pyrzyckiego, stargardzkiego, choszczeńskiego, myśliborskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego oraz drawskiego. Z rolnikami spotkali się Jacek Malicki, pełniący obowiązki dyrektora szczecińskiego Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Marek Olech, Burmistrz Pyrzyc.

Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego krytycznie odniósł się do uzgodnień poczynionych pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnych, a Zarządem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie kryteriów dla przetargów ograniczonych ofertowych na zakup ziemi rolnej.

Rolnicy zwracają uwagę na fakt, iż cena nieruchomości przed rozpoczęciem procedury przetargowej jest określana przez rzeczoznawcę. Tym samym państwo, za pośrednictwem ANR, określa jej wartość. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012r. uczestnik przetargu ofert musi zaoferować co najmniej cenę wywoławczą- wyklucza to możliwość sprzedaży ziemi poniżej jej wartości. Cena jest jedynym kryterium wyłaniania nabywcy w przetargach ustnych. Organizacja przetargów ofert pisemnych będzie miała sens wówczas, gdy o wyłonieniu nabywcy będą decydowały inne niż cena czynniki. Uzgodniony przez  ANR i Zarząd ZIR  zestaw kryteriów, a szczególnie i waga poszczególnych kryteriów i sposób liczenia punktów, takiej gwarancji nie dają. Uczestnik przetargu który zaoferuje najwyższą cenę otrzyma  50 proc. możliwych do uzyskania punktów. Ceny pośrednie otrzymują ich proporcjonalnie mniej. Zdaniem KPRWZ w takiej sytuacji pozostałe kryteria tracą na znaczeniu – cena staje się kluczową wartością. KPRWZ stoi na stanowisku, że oferty cenowe uczestników przetargu winny mieścić się w przedziale punktowym 50 pkt – najwyższa, 40 pkt najniższa. Tym samym rolnicy opowiadają się za zwiększeniem znaczenia takich kryteriów, jak: wielkość posiadanego gospodarstwa rodzinnego, odległość sprzedawanej nieruchomości od siedziby gospodarstwa oferenta, dotychczas nabyte od ANR grunty, uzyskanie wsparcia w ramach PROW na 1 ha UR, uzyskanie wsparcia w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” oraz produkcja zwierzęca (kryterium stosowane zamiennie z kryterium uzyskania wsparcia w ramach PROW). Należy podkreślić, iż prezentowane powyżej stanowisko Komitetu Protestacyjnego Rolników WZ jest zgodne z punktem czwartym ustaleń podpisanych w Warszawie 11 stycznia 2013 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników WZ. Treść pkt. 4:  Wniosek, o którym mowa w pkt 3, powinien wskazywać w szczególności inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty takie jak na przykład: a) powierzchnia gospodarstwa, b) odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości. W punkcie 3 uzgodniono, że na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić ograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego; tryb ten winien być rozważany w pierwszej kolejności.

Wtorek, 11.06.2013 r.

SZCZECIN. Edward Kosmal, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego weźmie udział w posiedzeniu plenarnym Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, która odbędzie w dniu 11 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4. Posiedzenie dotyczyć będzie tematyki rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu nieruchomościami rolnymi będącymi w zasobie Skarbu Państwa, problemu bezumownych dzierżawców i realizacji dopłat bezpośrednich w 2013 roku.

Czwartek, 14.06.2013 r.

SZCZECIN. Do protestujących, przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, związkowców dołączą przedstawiciele środowiska rolniczego. Na ulicy Szczerbcowej ponownie pojawią się traktory.

Poprzedni artykułDopłaty do materiału siewnego soi i pszenicy twardej
Następny artykułProtest rolników w Szczecinie – 14 czerwca 2013
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj