Strona główna Aktualności Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7.07.2013 r.

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 7.07.2013 r.

647
0

19 czerwca br. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa autorstwa posłów PSL. Projekt zawiera szereg rozwiązań zawartych w ustaleniach z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego.

Zapisy projektu dadzą możliwość wyeliminowania z udziału w przetargach ograniczonych osób, które kiedykolwiek nabyły z Zasobu nieruchomości o powierzchni łącznej co najmniej 300 ha użytków rolnych, do powierzchni tej wliczane byłyby również grunty nabyte z Zasobu, a następnie zbyte, chyba że zbycie nastąpiło na cele publiczne. Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw oczekiwaniom protestujących rolników.

Zgodna z oczekiwaniami rolników jest również propozycja zwolnienia z wymogu dotyczącego 5- letniego okresu osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, młodych rolników chcących uczestniczyć w przetargach ograniczonych.

Niestety projekt nie zawiera rozwiązań uznających dzierżawę za pełnoprawną formę rozdysponowania gruntów z Zasobu WRSP oraz zagwarantowania możliwości kontynuacji dzierżawy przez następców prawnych- czego domagamy się w naszych postulatach zgłoszonych w dniu 5 grudnia 2012 r.

W projekcie brak również propozycji rozwiązań ograniczających pełną swobodę obrotu ziemią rolniczą i umożliwiających wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw rolnych po 30 kwietnia 2016 r.

Nie zgadzamy się na projektowane rozwiązanie zakładające, że dzierżawcy którzy odrzucili otrzymaną od Agencji Nieruchomości Rolnych w trybie art. 4 ustawy z dnia 16 września 2011 r. propozycję dokonania zmian umowy dzierżawy w zakresie wyłączenia z przedmiotu dzierżawy 30% użytków rolnych będących przedmiotem dzierżawy, mogą w terminie 3 miesięcy złożyć oświadczenie o przyjęciu zaproponowanych przez ANR zmian umowy dzierżawy.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ust. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w przypadku:

– odrzucenia zaproponowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych zmian umowy dzierżawy,

– nie złożenia w terminie 3 miesięcy oświadczenia o przyjęciu zaproponowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych zmian umowy dzierżawy,

– nie podpisania w terminie miesiąca od dnia złożenia przez dzierżawcę oświadczenia o przyjęciu zaproponowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych zmian umowy dzierżawy, pisemnej formy zmiany tej umowy, z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy – nie stosuje się:

– pierwszeństwa nabycia bez względu na okres trwania dzierżawy,

– zwolnienia z przetargu dotychczasowego dzierżawcy w przypadku złożenia oświadczenia o zamiarze dalszego dzierżawienia nieruchomości na nowych warunkach uzgodnionych z Agencją, czyli po zakończeniu obecnych dzierżaw, grunty te mogłyby w całości posłużyć poprawie struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych.

Proponowane w projekcie nowelizacji, rozwiązania polegające na przywrócenie terminu składania oświadczeń przez dzierżawców nie służą budowaniu zaufania do państwa ze strony jego obywateli.

Są też głęboko niesprawiedliwe w stosunku do rodzimych rolników.

W majestacie prawa spółki – w zdecydowanej większości z kapitałem obcym – zyskują przywilej zakupu 70% dzierżawionej ziemi po cenie określonej przez rzeczoznawców, a o wyłączone z dzierżawy 30%, rodzimi rolnicy muszą walczyć na przetargach, często ze „słupami” podstawionymi przez właścicieli spółek z których nieruchomość została wyłączona.

Naszym zdaniem wprowadzane zmiany prawne powinny wpisywać się w docelową koncepcje gospodarowania gruntami rolnymi, mającą obowiązywać po 2016 r. – nie mogą być podporządkowane doraźnym interesom, np. budżetu państwa.

Poprzedni artykułKomunikat prasowy
Następny artykułDo końca lipca ARiMR przyjmuje wnioski o wsparcie na posadzenie lasu
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj