Strona główna Aktualności Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa...

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2013 roku

612
0

 

1. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z uwagą i niepokojem przyjął zmianę na stanowisku dyrektora OT ANR w Szczecinie.

2. Przypominamy, że jedną z głównych przyczyn naszego zimowego protestu był sposób realizacji przez OT ANR w Szczecinie zadań ustawowych. Podstawowym zadaniem nałożonym przez ustawodawcę na Agencję Nieruchomości Rolnych jest tworzenie i poprawa struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych oraz warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego gruntów którymi Agencja dysponuje. Oddział Terenowy ANR w Szczecinie tych podstawowych zadań nie realizował. Ustawa z dnia 16 września 2011 r., nowelizująca zasady gospodarowania gruntami rolnymi przez Agencję Nieruchomości Rolnych, wprowadziła rozwiązania w wyniku których Agencja przestała przedłużać dzierżawy. W przypadku kiedy rolnik nie decydował się na wykup dzierżawionej ziemi z powodu braku środków, był sprzedawany razem z dzierżawą osobie trzeciej. Proceder ten przerwały dopiero nasze ubiegłoroczne protesty.
Rolników bardzo boli sytuacja w której spółka z obcym kapitałem dzierżawiąca grunty, w zamian za zgodę na wcześniejsze wyłączenie z przedmiotu dzierżawy 30 proc. gruntów, uzyskuje prawo do wykupu pozostałych 70 proc. po cenie preferencyjnej. O pozostałe 30 proc. nasi rolnicy muszą walczyć na przetargach (często ze „słupami” podstawionymi przez byłego dzierżawcę) przebijając kilkakrotnie cenę wywoławczą. Dyrekcja w składzie sprzed zimowego protestu, praktycznie nie reagowała na sygnały o udziale w przetargach osób podstawionych, twierdząc, że przepisy nie pozwalają na ich eliminowanie.Niezmiennie przypominamy, że w świetle prawa sprzedaż jest jedynie pierwszą w kolejności formą gospodarowania gruntami, a nie celem działania Agencji. Natomiast szczeciński Oddział Terenowy ANR przypominał sklep z ziemią, działający na podobnych zasadach jak te z obuwiem czy innymi artykułami. Liczył się jedynie wynik finansowy. W kontaktach z rolnikami dominowała buta i arogancja.

 

3. Pan Jacek Malicki przyjechał do Szczecina na początku stycznia bieżącego roku, jako pełnomocnik Prezesa ANR w związku z trwającym od 5 grudnia 2012 r. protestem rolników. Po rezygnacji dyr. Adama Poniewskiego został p.o. dyr. OT ANR w Szczecinie. Dzięki otwartej postawie i łatwości nawiązywania kontaktów, szybko zyskał znaczne zaufanie środowiska rolniczego. W okresie wprowadzania w życie ustaleń z dnia 11 stycznia 2013 r. zawartych pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego – szczególnie części dotyczącej uspołecznienia przetargów ograniczonych – jego cechy charakteru okazały się bardzo przydatne. Fakt, że przyjechał spoza województwa pozwalał mu na w miarę obiektywny ogląd sytuacji i dostrzeganie błędów popełnionych przez poprzedników. Jednocześnie brak kompetencji do zmian kadrowych i konieczność współpracy z zespołem odziedziczonym po poprzedniku w prawie nie zmienionym składzie, ograniczały skuteczność jego działania.
Dzięki aktywnej postawie członków komisji przetargowych reprezentujących środowisko rolnicze i współpracy pracowników Agencji, od początku roku do września 2013 r. odwołano ponad 150 przetargów ograniczonych w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających w nich uczestniczyć, co pozwoliło znacząco ograniczyć udział w przetargach osób podstawionych €“ „słupów”. Niepowodzeniem zakończył się natomiast proces wprowadzenia przetargów ograniczonych ofert pisemnych jako sposobu ustalania nabywców na sprzedawane nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ale obciąża to raczej centralę Agencji. Wydaje się, że władze ANR pod presją protestujących rolników zgodziły się na wprowadzenie tej formy wyłaniania nabywców lecz od początku robiły wszystko aby ją skompromitować i nie dopuścić do jej powszechnego stosowania. W ostatnim okresie w zachowaniu Pana Jacka Malickiego wyczuwalne było napięcie i rozdrażnienie czego efektem były między innymi zbyt emocjonalne wypowiedzi dotyczące protestów rolników w Pyrzycach. Trudno ocenić jakie były przyczyny tego stanu.

4. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego protestuje przeciw polityce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej polegającej na wyprzedaży rolniczej ziemi w celu łatania dziury budżetowej. Ogromne błędy popełnione w procesie restrukturyzacji mienia popegeerowskiego w województwie zachodniopomorskim wymagają wdrożenia mechanizmów sprzyjających rozwojowi rodzinnych gospodarstw rolnych w naszym regionie.

/-/ Edward KOSMAL
Przewodniczący KPRWZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here