Strona główna Aktualności KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01.07.2013 r.

KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 01.07.2013 r.

669
0

WAŁCZ. IZBA ROLNICZA nie reaguje. Rolnicy protestują.

W miniony czwartek (27.06. 2013 r.) członkowie KPRWZ wraz z rolnikami z powiatu wałeckiego uniemożliwili przeprowadzenie trzech przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonych na terenie gminy Tuczno w obrębie Marcinkowice. Przeprowadzona akcja skłoniła dyrekcję OT ANR do odwołania również trzech przetargów zaplanowanych na 28.06. 2013 r. i sprawdzenia zastrzeżeń składanych przez wałeckich rolników wobec niektórych osób zakwalifikowanych do przetargów.

Przetargi zostały zorganizowane dla rolników indywidualnych zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne, mających miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Powierzchnia gruntów rolnych pozostających w Zasobie WRSP na terenie pow. wałeckiego jest najmniejsza spośród wszystkich powiatów woj. zachodniopomorskiego. Liczy się więc każdy hektar mogący wpłynąć na powiększenie powierzchni i poprawę konkurencyjność tamtejszych gospodarstw. Jednak żadnemu z lokalnych rolników nie udało się wygrać przetargów zorganizowanych wiosną bieżącego roku.

W sześciu przetargach zaplanowanych na 27 i 28.06.2013 r. wystawiono do sprzedaży łącznie prawie 173 ha. Niestety zdaniem miejscowych rolników do przetargów zostały znów zakwalifikowane osoby podstawione, zamierzające nabyć grunty w innym celu jak powiększenie własnego rodzinnego gospodarstwa. Zrozpaczeni rolnicy zwrócili się do Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolnicze z prośbą o skierowanie do ANR wniosku o odwołanie planowanych przetargów, jednak Zarząd ZIR nie uznał takiego wystąpienia za celowe.

W zaistniałej sytuacji, wobec nieugiętej postawy dyrekcji OT ANR, przeprowadzona akcja była jedynym sposobem perswazji i nakłonienia władz Agencji do rozpatrzenia racji rolników.

***

PANIE MINISTRZE KALEMBA!

Nie róbmy polityki – operujmy faktami!

W dniu 21.06. 2013 r. Sejm głosował nad wnioskiem o odrzucenie sprawozdania Ministra Spraw Wewnętrznych z realizacji w 2012 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja na temat- jest problem ze sprzedażą ziemi cudzoziemcom, czy też nie?

W dyskusji aktywnie uczestniczył minister Stanisław Kalemba – przekonując posłów, że rolnicy w Polsce bardzo sobie cenią rozwiązania wypracowane w trakcie zimowego protestu w Szczecinie i zawarte w porozumieniu podpisanym w dniu 11 stycznia br.

Minister zapowiedział także nowe projekty uregulowań prawnych porządkujących gospodarkę gruntami. Zapewnił również, że ministerstwo rolnictwa pracuje nad rozwiązaniami, które będą chroniły polską ziemię po 2016 r.

Minister uznał za załatwione problemy stawiane w trakcie wcześniejszych protestów, a nasze obecne działania uznał za pozbawione najmniejszych podstaw. Dowodząc swojej tezy, poinformował posłów: cyt. „przedtem organizowano komitet protestacyjny składający się z członków RI „Solidarność”, izb rolniczych oraz kółek rolniczych. Izby rolnicze, do których należą wszyscy rolnicy, a także kółka rolnicze uważają, że te sprawy zostały w całości rozwiązane…”.

Panie Ministrze! Nie róbmy polityki – operujmy faktami!

W komunikacie z dnia 13.06.2013r. obszernie uzasadniamy dlaczego nasz protest trwa nadal i dlaczego środowisko rolników różni się co do oceny stanu realizacji postulatów przedstawionych przez MKP RWZ. Również sytuacja opisana w pierwszej części komunikatu ilustruje obecną sytuację i świadczy o stanie realizacji naszych postulatów.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że informacja o rozpoczęciu w ministerstwie rolnictwa prac nad rozwiązaniami umożliwiającymi prawidłową gospodarkę gruntami po 2016 r., ma związek z naszymi akcjami protestacyjnymi przeprowadzonymi w dniach 29 maja i 14 czerwca br.

Niezmiennie deklarujemy udział w pracach nad przygotowaniem projektu stosownych regulacji oraz wsparcie procesu legislacyjnego w przypadku akceptacji proponowanych rozwiązań.

W przywołanym wyżej komunikacie wskazujemy również na różnice w ocenie stanu realizacji postulatów i obecnej sytuacji w gospodarowaniu gruntami z Zasobu WRSP ze strony środowiska rolniczego. Niestety Pan Minister zamiast skupić się na rozwiązywaniu istniejących problemów, postanowił za wszelką cenę eksponować pojawiające się różnice stanowisk – widać, że zasada „skłóconym społeczeństwem łatwiej się rządzi” ciągle obowiązuje. Stawia to jednak pod znakiem zapytania szczerość składanych deklaracji.

Informujemy Ministra Stanisława Kalembę, że w skład Komitetu Protestacyjnego Rolników Pomorza Zachodniego wchodzą liderzy środowiskowi, bez względu na poglądy czy przynależność, są w nim również członkowie Walnego Zgromadzenia i Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej. Formuła Międzyzwiązkowego Komitetu wyczerpała się. Prezentowana przez Pana Ministra ocena sytuacji jest więc nieprawdziwa.

***

SZCZECIN. SPOTKANIE z MALICKIM (ANR Szczecin)

We wtorek 02.07. 2013 r. przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego spotykają się na posiedzeniu roboczym z p. Jackiem Malickim, p.o. dyrektora OT ANR w Szczecinie.

***

WARSZAWA. Spotkanie z przedstawicielami MRiRW oraz ANR

W środę 03.07. 2013 r. w Warszawie przedstawiciele Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego wezmą udział w spotkaniu roboczym ze Zbigniewem Abramowiczem Dyrektorem Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW oraz Leszkiem Świętochowskim Prezesem ANR. Spotkanie będzie poświęcone ocenie aktualnej działalności ANR oraz dyskusji nad założeniami do ustawy umożliwiającej kontrolowanie obrotu i gospodarowanie gruntami rolnymi po 30 kwietnia 2013 r.

KPRWZ

Poprzedni artykułUnijny Komisarz ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi o decyzjach negocjacyjnych
Następny artykułKomunikat z posiedzenia Zespołu Obrotu Ziemią 3.07.2013 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj