Strona główna Aktualności KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 12.03.2013r.

KOMUNIKAT Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 12.03.2013r.

584
0

Popieramy decyzję Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego NSZZ RI „Solidarność” o zorganizowaniu w dniu 14 marca 2013r. ogólnopolskiej akcji protestacyjnej rolników, przeciw brakowi dialogu Rządu RP ze środowiskiem rolniczym i nierealizowaniu jego postulatów. Komitet postanawia czynnie włączyć się w organizację akcji na terenie województwa zachodniopomorskiego. Protest polegał będzie na przejeździe ciągników rolniczych drogami krajowymi. Przejazd będzie się odbywał zgodnie z przepisami ruchu drogowego w grupach do 5 pojazdów i w wymaganej odległości pomiędzy grupami pojazdów.

Wyjazd ciągników planowany jest na godzinę 13.00.

Wzywamy również rolników do oflagowania swoich gospodarstw na znak poparcia akcji protestacyjnej.

Podczas prowadzonej przez 77 dni w Szczecinie (od 05 grudnia 2012r. do 19 lutego 2013r.)  akcji protestacyjnej, zabiegaliśmy o wprowadzenie takich zmian w polityce rolnej i otoczeniu sektora rolnego w Polsce, które umożliwią prawidłowy rozwój i poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa.

W dniu 05 grudnia 2012r. złożyliśmy na ręce Wicewojewody Zachodniopomorskiego petycję zawierającą 14 postulatów.

Ze względu na skalę problemu oraz pilną potrzebę powstrzymania procesu przepływu ziemi rolniczej z Zasobu WRSP w ręce zagranicznych korporacji na plan pierwszy wysunęły się 4 postulaty dotyczące gospodarowania gruntami.

Mimo deklarowanego zrozumienia istniejących problemów i dobrej woli w ich rozwiązywaniu, władze postanowiły włączyć do negocjacji mróz, czas oraz narastające zmęczenie fizyczne  i psychiczne.

Jednak dzięki wielkiemu wysiłkowi, poświęceniu i determinacji ogromnej rzeszy zachodniopomorskich rolników oraz wsparciu wielu środowisk udało się osiągnąć  efekty uzasadniające zawieszenie protestu.

Podpisane uzgodnienia i wydane w ich wyniku zarządzenia a także zmiany kadrowe w ANR dają większe szanse  gospodarstwom rodzinnym na zakup ziemi niezbędnej   do poprawy ich konkurencyjności.

Do pełnej realizacji zgłoszonych postulatów jednak ciągle droga daleka. dzierżawa nadal nie jest pełnoprawną formą rozdysponowania  gruntów z Zasobu  WRSP,   a pierwszą w kolejności formą rozdysponowania gruntów pozostaje sprzedaż.

Protest wymusił  zainteresowanie procesem gospodarowania gruntami z Zasobu WRSP  ze strony służb specjalnych i organów ochrony państwa. Wszystko wskazuje  na to, że było to zainteresowanie chwilowe, a  aktywnym udział instytucji i organów państwowych w zwalczaniu patologii związanych z procesem rozdysponowania gruntów pozostaje pobożnym życzeniem uczciwych obywateli.

Komunikat ze spotkania przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Woj. Zachodniopomorskiego w dniach 29- 30 stycznia 2013r. zawiera zapis cyt.: „Strony oświadczają, że w dalszym ciągu będą dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dot. obrotu nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ciągu miesiąca podejmą współpracę w sprawie wypracowania nowych regulacji prawnych w tym zakresie.” Mimo, że minęło  półtora miesiąca współpraca nie została podjęta.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku pozostałych postulatów.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jedyną szansą wymuszenia pozytywnych  zmian  w polityce państwa wobec rolnictwa oraz zahamowanie bezmyślnej wyprzedaży polskiej ziemi jest poparcie szerokich warstw społeczeństwa i organizacja silnych ogólnopolskich protestów.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia powstałe w wyniku naszych akcji protestacyjnych. Jednocześnie zwracamy się z gorącym apelem o choćby moralne wsparcie naszych działań. Bez szerokiego poparcia przegramy wszyscy !

W imieniu Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

 

Edward KOSMAL

Przewodniczący KPRWZ

Poprzedni artykułInformacja o celach i znaczeniu protestu Świętokrzyskiej Rady Wojewódzkiej w dniu 14 marca 2013r.
Następny artykułNabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych"
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj