Strona główna Aktualności Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

Komunikat Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego

688
0

POPIERAMY PROTEST w Warszawie. PROTESTUJEMY w Szczecinie.

11 września 2013 r., pod hasłem „Dość lekceważenia społeczeństwa!” wszystkie centrale pracowniczych związków zawodowych rozpoczną w Warszawie wielką akcję protestacyjną. Decyzję o przyłączeniu się do akcji podjęła także Rada Krajowa NSZZ RI „Solidarność”.

W dniu 11 września 2013 r. (środa) w Warszawie, przed sześcioma ministerstwami, będą pikietowali związkowcy z NSZZ „Solidarność”, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych. Komitet Protestacyjny Rolników Województwa Zachodniopomorskiego przyłączy się do warszawskiego protestu w Szczecinie. W miejscu, gdzie trwaliśmy przez 77 dni zimowego protestu, skupiając oczy rolniczej Polski. Akcję, przed Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim (Wały Chrobrego), przeprowadzimy 11 września br. (środa) o godz. 12.00. Apelujemy do środowisk rolniczych  województwa zachodniopomorskiego i mieszkańców Szczecina o przyłączenie się do naszego protestu.

Z pracowniczymi związkami zawodowymi łączy nas główny postulat protestu – domagamy się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego:

– Rząd wykorzystuje Trójstronną Komisję do firmowania swoich rozwiązań bez jakichkolwiek negocjacji. Prace nad postulatami zgłaszanymi przez związki zawodowe nie są podejmowane. W obszarze rolnictwa jest jeszcze gorzej. Stała płaszczyzna dialogu w ogóle nie istnieje. Nowe rozwiązania prawne są przyjmowane praktycznie bez konsultacji. Przez sześć lat sprawowania swojej funkcji Premier Donald Tusk ze środowiskiem rolniczym nie spotkał się ani razu. Wszelkie postulaty są przekazywane ministrowi rolnictwa, mimo, że jego kompetencje (zakładając dobrą wolę) nie wystarczają  do ich rozwiązanie.

Obecnie dialog to fikcja!

– Koalicja rządząca ogranicza podstawowe prawa obywateli, w tym prawo do zgromadzeń czy prawo do referendów obywatelskich.

Przyłączamy się również do żądania:

1. Zmiany prawa o referendach ogólnokrajowych – po zebraniu 500 tys. podpisów referendum ma być obligatoryjne dziś decyduje Sejm, który odrzucił np. wniosek o referendum emerytalne, pod którym zebrano 2,5 mln. podpisów).

2. Zaprzestania likwidacji szkół i przerzucania finansowania szkolnictwa publicznego na samorządy, a także wprowadzenia pakietu zmian poprawiających funkcjonowanie ochrony zdrowia i dostęp do bezpłatnej edukacji.

Popieramy wszystkie postulaty dotyczące praw pracowniczych i poziomu wynagradzania. Uważamy, że zasobne społeczeństwo jest najlepszym gwarantem  opłacalności produkcji rolnej.

PROTESTUJĄC w SZCZECINIE – ŻĄDAMY!

Spotkania Premiera Rządu RP ze środowiskiem rolniczym w celu wypracowania planu działań zmierzających do realizacji funkcji państwa polegającej na ochronie rolnictwa przed nieuczciwą konkurencją oraz stwarzania warunków do jego rozwoju.

Proponujemy poruszyć następujące bloki tematyczne:

1. Rynki rolne:

a) zabezpieczenie polskich rolników przed skutkami spekulacji rynkowych takich jak w czasie tegorocznych żniw,

b) opracowanie planu produkcji i wykorzystania biopaliw,

c) prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej oraz prywatyzacja pozostałych w rękach Skarbu Państwa zakładów przetwórczych w sposób umożliwiający przejęcie pakietu większościowego przez rolników stanowiących zaplecze surowcowe,

d) stworzenie warunków do rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

2. Gospodarka gruntami rolnymi:

a) wypracowanie i przyjęcie rozwiązań prawnych umożliwiających kontrole obrotu gruntami rolnymi i wspieranie rodzinnego charakteru gospodarstw po 2016 r.,

b) przywrócenie dzierżawy jako pełnoprawnej formy gospodarowania gruntami,

c) rezygnacja większości parlamentarnej z projektu przywrócenia możliwości wyłączenia 30% gruntów z dzierżaw w zamian za prawo wykupu pozostałych 70% po cenie ustalonej przez rzeczoznawcę.

Koleżanki i Koledzy rolnicy!

Nikt nie weźmie odpowiedzialności za nas i nasze rodziny! Musimy działać razem, sąsiad z sąsiadem – dla dobra wspólnoty. Musimy, także przekonać do swoich racji większości społeczeństwa.  Dziś o tym zapominamy. Są w historii naszego kraju momenty szczególne, decydujące o losach państwa i narodu na wiele lat. Takim momentem było między innymi przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Niosące z sobą nowe szanse i zagrożenia z którymi państwo sobie nie radzi. Nie radzi sobie, ponieważ nie słucha swoich obywateli! W naszej ocenie nadszedł czas, w którym każdy z nas musi dokonać wyboru postawy. My, chcemy być spadkobiercami tych, którzy często płacąc cenę najwyższą walczyli o wolność i niepodległość kraju.

PRZYŁĄCZCIE SIĘ DO NASZEJ AKCJI!

Poprzedni artykułPrzemówienie Jerzego Chróścikowskiego, Przewodniczącego NSZZ RI ,,Solidarność'' na Jasnej Górze – 1.09.2013 r.
Następny artykułKOMUNIKAT
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj