Strona główna Komunikaty Komunikaty Komunikat Copa-Cogeca

Komunikat Copa-Cogeca

809
0

NA SPOTKANIU WYSOKIEGO SZCZEBLA Z PREZYDENCJĄ WĘGIERSKĄ, KOMITETY COPA-COGECA WYRAZIŁY APROBATĘ DLA POLITYKI JAKOŚCI UE, ALE JEDNOCZEŚNIE WEZWAŁY DO ZMIAN I PODKREŚLIŁY ZNACZENIE INNOWACJI DLA OBSZARÓW WIEJSKICH

Na spotkaniu wysokiego szczebla z Prezydencja Węgierską, Komitety Copa-Cogeca ostrzegły przed rozluźnieniem obecnie obowiązujących zasad polityki jakości UE. Nastąpiło to w odpowiedzi na debatę Ministrów Rolnictwa UE w sprawie planów Komisji dotyczących przyszłości europejskiej polityki jakości. Przewodniczący Cogeca Paolo Bruni powiedział „Z zadowoleniem przyjmuję fakt, iż propozycje Komisji nie kwestionują sprawnie działających zasad unijnych chroniących specjalności regionalne przez podróbkami (PDO/PGIs).

Szczególnie cieszy fakt, że przepisy dotyczące wina, wyrobów spirytusowych i win aromatyzowanych zachowają odrębność od legislacji UE o chronionych oznaczeniach geograficznych (CHOG), dzięki czemu utrzymana zostanie specyfika każdego z sektorów i przepisy dotyczące wina nie zostaną rozproszone w różnych dokumentach legislacyjnych. Jest to zgodne z naszymi przekonaniami. Komisja podjęła również znaczne wysiłki mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z rejestracją produktów zgodnie z legislacją UE o chronionych oznaczeniach geograficznych, poprzez skrócenie procedury rejestracji. Poprawiono również poziom ochrony systemu. Ponadto, po raz pierwszy uznano rolę i odpowiedzialność grup producentów w zarządzaniu chronionymi oznaczeniami geograficznymi. Jest to krok naprzód. Potrzebujemy jednak konkretnych propozycji zarządzania wielkością produkcji”. Komitety Copa-Cogeca były rozczarowane faktem, iż Komisja wyłączyła z tekstu „gospodarkę rolną na terenach górskich”. „Mamy nadzieję, że Komisja ponownie przedstawi ten punkt w najbliższym czasie. Fakt wyłączenia również „sprzedaży bezpośredniej” zaskoczył nas. Aby wyjaśnić tę nową koncepcję, potrzeba przeprowadzić szeroką i konstruktywna debatę w najbliższej przyszłości”, powiedział Pan Bruni. Dodał: „Musimy uważnie śledzić nowe możliwości regulowania standardów rynkowych. Jesteśmy świadomi potrzeby dostosowania i modernizacji standardów, która może pojawiać się w niektórych sektorach. Ale musimy także utrzymać „kluczowe” obszary w legislacji UE, a zwłaszcza ustalone już cechy szczególne sektorów. Równie ważne w procesie jest zasięganie konsultacji zainteresowanych stron. Obawiamy się, że mniej rygorystyczne definicje chronionej nazwy pochodzenia i chronionego oznaczenia geograficznego poddadzą w wątpliwość cały system, który tak dobrze dotychczas funkcjonował. Uważamy również, że nie jest pożądane wykorzystywanie europejskiego logo przez produkty z państw spoza UE, jeżeli nie spełniają „normalnych” warunków rejestracji. Jest to niezmiernie ważne, aby nie wprowadzać w błąd europejskich konsumentów”. Pekka Pesonen, Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, podkreślił wagę innowacji dla obszarów wiejskich UE i z zadowoleniem przyjął niedawną decyzję Komisji w sprawie powołania Europejskiego Partnerstwa dla Innowacji w sektorze rolnictwa. Zwrócił również uwagę na kluczową rolę systemu doradztwa rolniczego dla rozwoju i sukcesu Wspólnej Polityki Rolnej. System doradztwa rolniczego jest niezbędnym instrumentem pomagającym rolnikom spełniać prawne wymogi UE odnoszące się do środowiska, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt i powinien pomagać im radzić sobie z dalszymi wyzwaniami w przyszłości. Dla przyszłego wdrażania innowacji, potrzebne są usługi doradcze, dzięki którym wiedza fachowa dociera do samych gospodarstw. Naukowcy, doradcy i rolnicy powinni pracować wspólnie, aby badania i innowacje ukierunkowane na rezultaty stały się rzeczywistością.” Ostrzegł również przed osiągnięciem porozumienia o liberalizacji handlu w czasie rozmów z państwami Mercosur, jako że porozumienie miałoby niekorzystny wpływ na rolnictwo UE.

 

Poprzedni artykułKomunikat Copa-Cogeca
Następny artykułRada Krajowa NSZZ RI "Solidarność"
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj