Strona główna Nowości Nowości Komunikar MRiRW w sprawie ONW

Komunikar MRiRW w sprawie ONW

679
0

Komunikat MRiRW w sprawie ONW

Zmiany w działaniu „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)”
15.03.2011 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2011 r. nr 55, poz. 286).

Rozporządzenie to, podpisane 9 marca br., dostosowuje zapisy do zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051, z późn. zm.). Zmiany dotyczą w szczególności :

  • w materiale graficznym, który stanowi integralną część wniosku, rolnik zaznaczać będzie obszar uprawy pszenicy, żyta, jęczmienia lub owsa, drzewa będące pomnikami przyrody i rowów, których szerokość nie przekracza 2 m oraz znajdujące się w obrębie działki rolnej oczka wodne o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m2.
  • umożliwienia dołączania do wniosku przez spadkobiercę zamiast prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jego odpis;
  • wydłużenia z 2 do 3 miesięcy terminu na składanie wniosku przez następcę prawnego o wstąpienie do toczącego się postępowania;
  • umożliwienia dołączania do wniosku przez następcę prawnego, poza oryginałem dokumentu potwierdzającego zaistnienie następstwa prawnego, również kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza albo potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji;

Przyjęcie powyższych rozwiązań umożliwi stosowanie wobec rolników ubiegających się na jednym wniosku o przyznanie płatności ONW oraz płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego jednakowych zasad dotyczących terminów składania wniosków, rodzaju wymaganych przez Agencję dokumentów oraz trybu ich składania. Zmiany te zapewnią przejrzystość przepisów prawa krajowego i są korzystne dla rolnika.

Poprzedni artykułRozporządzenie dot. rynku cukru
Następny artykułKomunikat w sprawie WPR
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj