Strona główna Aktualności Komunikar ARiMR o flocie rybackiej

Komunikar ARiMR o flocie rybackiej

743
0

ARiMR wznowiła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na dostosowanie floty rybackiej do możliwości połowowych

Od 1 sierpnia 2011 r. można ponownie składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje w ramach czterech środków należących do pierwszej osi priorytetowej PO RYBY 2007 -2013. Rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy zdecydowali się na trwałe zaprzestać działalności połowowej, mogą do 31 grudnia 2011 r. składać wnioski o przyznanie premii z tytułu złomowania bądź przekwalifikowania na inną działalność statku rybackiego. Dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana będzie w ramach Środka 1.1 „Pomoc publiczna z tytułu trwałego zaprzestania działalności połowowej”.

W tym samym terminie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r.  mogą składać wnioski o pomoc rybacy i armatorzy statków rybackich, którzy zawieszą działalność połowową na okres do 120 dni w roku i nie będą mieli przyznanej w tym czasie kwoty połowowej dorsza. Dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana im będzie w ramach Środka 1.2  „Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej”. Także od 1 sierpnia do 31 grudnia 2011 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie Środka 1.5 „Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką”. Wsparcie takie skierowane jest z jednej strony do rybaków, którzy chcą odbyć szkolenia i nabyć kwalifikacje do wykonywania innego zawodu, odejść na wcześniejszą emeryturę bądź skorzystać z jednorazowych rekompensat z tytułu utraty miejsca pracy na statku rybackim. Z drugiej zaś strony, z pomocy takiej mogą skorzystać ci, którzy związali swoje życie z zawodem rybaka i chcą podnosić swoje kwalifikacje, nabyć statek rybacki bądź w przypadku podmiotów, poszerzyć prowadzoną działalność  poza rybactwo w ramach dywersyfikacji zatrudnienia. Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć w oddziale regionalnym, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. W nieco innym terminie, bo od 1 sierpnia do 30 października 2011 r. wnioski mogą składać wnioskodawcy, którzy zamierzają realizować inwestycje finansowane w ramach środka 1.4 „Rybactwo przybrzeżne”. Miejsce, w którym należy złożyć wniosek o przyznanie takiego wsparcia, zależy w tym przypadku od rodzaju planowanej inwestycji. I tak jeżeli zainteresowana taką pomocą osoba zamierza realizować operacje na niewielką skalę, a ich celem jest poprawa kwalifikacji zawodowych i odbycie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. e rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wtedy wniosek należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę beneficjenta. Natomiast, gdy celem takich inwestycji jest wsparcie organizacji produkcji, przetwórstwa produktów rybnych i lepsza organizacja zbytu produktów rybackich (operacja realizowana zgodnie z art. 26  ust.  4 lit. b rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wtedy wniosek należy złożyć do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji takiej operacji.
W przypadku zaś przedsięwzięć, które mają zachęcać do dobrowolnego działania na rzecz obniżenia nakładu połowowego, tak aby chronić zasoby ryb (operacja realizowana zgodnie z art. 26 ust.  4 lit. c rozporządzenia  Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego), wnioski o dofinansowanie należy składać w oddziale regionalnym Agencji w:

  • Szczecinie – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Szczecinie lub Słupsku,
  • Gdyni – gdy zaprzestanie działalności połowowej miało miejsce na obszarze terytorialnego zakresu działania okręgowego inspektora rybołówstwa morskiego z siedzibą w Gdyni.

Wzory formularzy wniosków o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl (otwórz) i www.minrol.gov.pl w zakładce „PO Ryby 2007-2013”.

Departament Komunikacji Społecznej

Poprzedni artykułKomunikat w sprawie producentów warzyw
Następny artykułZdrowotnośc kukurydzy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj