Strona główna Nowości Nowości Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przegłosowała reformę WPR

Komisja Rolnictwa Parlamentu Europejskiego przegłosowała reformę WPR

574
0

W dniu 30 września br., Komisja PE ds. rolnictwa przegłosowała  reformę Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020, zgodnie z ustaleniami zeszłotygodniowego porozumienia reprezentującej panstwa członkowskie litweskiej prezydencji z Parlamentem Europejskim.

Najważniejsze założenia przegłosowanej reformy to: uzależnienie 30% dopłat bezpośrednich od spełnienia wymogów proekologicznych, tylko częściowa redukcja różnicy w płatnościach bezpośrednich pomiędzy państwami UE do 2020 roku oraz skierowanie płatności do „aktywnych rolników”.

Otrzymanie przez rolnika  30 proc. dopłat uzależnione będzie od konieczności dywersyfikacji upraw,  utrzymywania uzytków zielonych i wygospodarowania obszarów proekologicznych lub stosowania innych „równoważnych” środków. Niespełnienie powyższych kryterów skutkować będzie przez dwa pierwsze lata (2015-2016) redukcją płatności o 30 %, natomiast w latach kolejnych redukcja obejmie  równowartość 120 i 125 %  tej kwoty, co wiąże się ze stratą ponad 30% dopłat. Wymogi powyższe zaczną obowiązywać od roku 2015.  Nowe zasady nie będą  obowiązywać w roku 2014 r., który będzie rokiem przejściowym.

Ponadto wprowadzono obligatoryjny obowiązek przeznaczenia 30% środków z II filara ( Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na cele środowiskowe i klimatyczne.

W kwestii płatności bezpośrednich  państwa członkowskie, w których płatności nie osiągają 90 % średniej unijnej, zredukują w latach 2015-2020 o jedną trzecią różnicę między obecnym poziomem płatności a poziomem 90% średniej unijnej. Oznacza to brak wyrównania dopłat, a w przypadku Polski będzie to niewielki wzrost płatności. Obowiązkowe będzie też wspieranie młodych rolników poniżej 40. roku życia. Mają oni otrzymywać o 25 proc. więcej dopłat rolnych przez pierwsze 5 lat. Płatność ta obejmowć by miała pierwsze 25-90 ha.  Na ten cel kraje UE będą przeznaczać 2 proc. koperty krajowej. Ponadto kraje, otrzymujące dopłaty na poziomie poniżej 90 proc. średniej UE, będą mogły przesuwać do 25 proc. środków z II filaru WPR na dopłaty bezpośrednie. Z dopłat wykluczono tereny nieżytkowane rolniczo: m.in. lotniska, pola golfowe i boiska, do których w wyniku luk prawnych w obowiązującycm prawodawstwie Wspólnotowym , można było otrzymywać płatności bezpośrednie.

Uzgodniono też mechanizm redukcji płatności, zgodnie z którym rolnikom, których roczna suma płatności przekracza 150 tys. euro dopłat, nadwyżka będzie redukowana o 5 proc. Dopuszczono także, w odniesieniu do regionów najsłabiej rozwiniętych i najbardziej oddalonych, możliwość współfinansowania  projektów w ramach programu rozwoju wsi na poziomie 85 proc.

Projekt przegłosowany przez Komisję Rolnictwa, będzie prawdopodobnie głosowany na listopadowej sesji plenarnej PE.

 

na podst.  www.europarl.europa.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here