Strona główna Aktualności Komisja Europejska: w 2022 roku możliwa produkcja na ugorach

Komisja Europejska: w 2022 roku możliwa produkcja na ugorach

732
0

23 marca br. opublikowano  DECYZJĘ WYKONAWCZĄ  KOMISJI z dnia 23.3.2022 r. przewidująca odstępstwa od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 oraz od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do spełniania określonych warunków dotyczących płatności z tytułu zazieleniania za rok składania wniosków 2022 C(2022)1875. 

Zgodnie z decyzją, ugory będzie można wykorzystać do produkcji żywności i pasz. Decyzja umożliwi uznanie gruntów ugorowanych za odrębne uprawy w ramach dywersyfikacji upraw lub za obszary proekologiczne EFA, nawet jeśli na takich gruntach będzie prowadzona produkcja, tj. wypas, zbiór, czy uprawa. Na ugorach objętych odstępstwem w ramach obszarów EFA będzie można stosować środki ochrony roślin. Jest to zgodne z postulatami zgłaszanymi przez NSZZ RI „Solidarność” od wielu lat w ramach m.in. grupy roboczej „Płatności bezpośrednie i zazielenienie” w Copa Cogeca oraz grupy dialogu obywatelskiego w KE.

Przypomnijmy, że od 2015 roku rolnicy posiadający powyżej 15 ha gruntów ornych zobowiązani są do spełnienia wymogów związanych z zazielenieniem, tj. 5% tego obszaru musi być utrzymywana jako proekologiczna (EFA). Najprostszym sposobem wywiązania się z obowiązku było sianie roślin strączkowych. Niestety, od 2018 r. wprowadzono zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach EFA.

Odstępstwo nie obejmuje ugorów z roślinami miododajnymi uznawanymi za EFA. Niestety we wspomnianym dokumencie nadal obowiązują zapisy mówiące o tym, że zastosowanie choć jeden raz herbicydu w uprawach wiążących azot na obszarach proekologicznych (EFA) jest niemożliwe.

Unijna decyzja pozwala wykorzystać ugory do produkcji żywności i pasz, dzięki czemu zwiększy się potencjał produkcji rolnej w obliczu wojny na Ukrainie.

Decyzja czeka na implementację do prawa krajowego.

 

Poprzedni artykuł.
Następny artykuł.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj