Strona główna Aktualności Jutro mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe

Jutro mija termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe

653
0

Od 13-15 maja biura powiatowe ARiMR będą czynne dłużej, większość do godz. 22. Rolnicy, którzy nie złożą wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych będą mieli obniżone dopłaty o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolnośrodowiskowych za 2013 rok można składać osobiście w swoim biurze powiatowym ARiMR, wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową – wówczas o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania widniejąca na stemplu pocztowym, a także dostarczyć za pośrednictwem Internetu, dzięki specjalnej aplikacji umieszczonej w portalu internetowym ARiMR.

Rolnicy, którzy realizują zobowiązanie rolnośrodowiskowe, a nie zamierzają ubiegać się o przyznanie kolejnej takiej płatności w 2013 roku w ramach danego pakietu czy wariantu, zamiast wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej, powinni złożyć informację o gruntach, na których realizowane jest zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie tego wariantu w danym roku, a w przypadku Pakietu 7, informację o zwierzętach, w odniesieniu do których realizowane jest zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku.

Powyższą informacją należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania rolnika albo siedzibę rolnika do 15 maja 2013 roku.

Niezłożenie w danym roku wniosku o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej za realizację danego wariantu lub informacji o gruntach lub zwierzętach, w stosunku do których realizowane jest  zobowiązanie rolnośrodowiskowe, a w przypadku Pakietu 7, informacji o zwierzętach, w odniesieniu do których realizowane jest zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013, skutkować będzie koniecznością zwrotu przyznanych płatności rolnośrodowiskowych za lata ubiegłe.

Zmiany do złożonego już wniosku można bez żadnych sankcji finansowych, dostarczyć do Agencji do 31 maja 2013 r. Złożenie poprawionego wniosku, po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie należnych rolnikowi płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, w zakresie powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane we wniosku.

Od początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych  1,05 mln wniosków o płatności bezpośrednie,  567 tys. wniosków o dopłaty z tytułu ONW, ponad 15,3 tys. rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z „Programu rolnośrodowiskowego”,  69 tys. rolników w ramach już złożonych wniosków ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności.

Źródło:

www.arimr.gov.pl

Poprzedni artykułWNIOSKI Z POSIEDZENIA PREZYDENCJI COPA Z DN. 18 KWIETNIA 2013
Następny artykułKonferencja „Wieprzowina wysokiej jakości szansą na rozwój regionu”
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj