Strona główna Aktualności Interwencja NSZZ RI "Solidarność" w sprawie prac nad zmianą rozporzdzenia Komisji (WE)...

Interwencja NSZZ RI "Solidarność" w sprawie prac nad zmianą rozporzdzenia Komisji (WE) dotyczącego produkcji ekologicznej

606
0

W dniu 7 października br., wiceprzewodniczący Copa Jerzy Chróścikowski, poinforował Ministra Rolnictwa o trwających pracach legislacyjnych nad zmianą rozporządzenia Komisji (WE) z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, zmierzających do redukcji listy środków mających zastosowanie w rolnictwie ekologicznym, zawartych w załączniku I i II do ww. projektu rozporządzenia. Wystąpił także o przekazanie organizacjom stanowiska Rządu w ww. sprawie. W związku z powyższym Ministerstwo skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej zmieniającego i poprawiającego rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej  i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej.

21 października br. NSZZ RI „Solidarność” przekazał stanowisko w ww. sprawie, sprzeciwiając się redukcji środków z załącznika II i rozszerzenia listy substacji z załącznika I o sapropel. Zaapelował  także o uwzględnienie powyższej  opinii a także opinii organizacji ekologicznych w stanowisku Rządu RP podczas poszczególnych etapów prac legislacyjnych  nad zmianą rozporządzenia Komisji (WE) 889/2008.

Odnośnie zmian proponowanych w załączniku I, za szczególnie niebezpieczne uznać należy rozwiązania mające na celu poszerzenie listy nawozów i środki poprawiające właściwości gleby o sapropel (szlam gnilny), przede wszystkim ze względu na brak określenia i sprecyzowania szczegółowych warunków jego pozyskiwania, a także  braku instytucji monitorującej jego skład oraz poziom zanieczyszczeń, co naszym zdaniem  powoduje potencjalne zagrożenie przede wszystkim dla zdrowia konsumentów. W szczególności, biorąc pod uwagę brak regulacji określających sposób i miejsce wydobywania oraz brak określenia sposobu monitorowania pozyskiwania i składu sapropelu należy zwrócić uwagę na możliwości jego skażenia w szczególności poprzez:

– niebezpieczeństwo pozyskiwania sapropelu z ewentualnie skażonych bakteriologiczne osadów dennych w zbiornikach wód stojących, co może później powodować skażenie bakteriologiczne jadalnych części roślin, które mają kontakt z glebą, np. warzyw korzeniowych, truskawek, sałaty,

– niebezpieczeństwo pozyskiwania sapropelu z ewentualnie skażonych osadów dennych w zbiornikach wód stojących pozostałościami pestycydów, które mogą być obecne w zanieczyszczonych zbiornikach wodnych np. z powodu mycia opryskiwaczy po użyciu środków ochrony roślin, wyrzucanie opakowań po pestycydach,

– niebezpieczeństwo ewentualnego pozyskiwania sapropelu z odstojników (osadników) w oczyszczalniach ścieków.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę potencjalną szkodliwość ww. substancji, nie należy wprowadzać jej do ww. załącznika, co byłoby niekorzystne nie tylko ze względu na ewentualną szkodliwość dla zdrowia konsumentów, ale także mogłoby się przyczynić do utraty zaufania konsumentów do produktów ekologicznych

Odnośnie do zmian proponowanych do załącznika II, NSZZ RI „Solidarność” sprzeciwia się zdecydowanie usunięciu następujących środków ochrony roślin z załącznika II: wosk pszczeli, żelatyna, lecytyna, quasia, rotenon, oktanian miedzi, ałun potasowy (siarczan glinu), oleje mineralne, nadmanganian potasu, wodorotlenek wapnia  (beeswax, gelatine, lecithin, quassia extracted from Quassia amara, rotenone extracted from Derris spp. and Lonchocarpus spp. and Terphrosia spp., diammonium phosphate, copper octanoate, potassium aluminium (aluminium sulphate, kalinite), mineral oils, potassium permanganate, calcium hydroxide).

Podkreślić należy, że stosowanie ściśle określonych środków ochrony roślin, jest możliwe po wyczerpaniu technik działań zapobiegawczych. Tym samym dalsze ograniczenie dopuszczalnych środków ochrony roślin spowoduje nie tylko znaczne utrudnienia i wzrost kosztów uprawy, ale także przełoży się na wyższe ceny produktów ekologicznych dla konsumentów, co może zaważyć na spadku zainteresowania konsumentów produktami ekologicznymi. Tym samym zagrozi to funkcjonowaniu i uniemożliwi rozwój sektora rolnictwa ekologicznego.


Pismo – interwencja z dnia 7 października br.

Pismo – opinia z dnia 21 października – konsultacje

Poprzedni artykułNSZZ RI "Solidarność" negatywnie o zaproponowanej stawce zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze
Następny artykułKomunikat ze spotkania polskich przedstawicieli w Copa Cogeca z Ministrem Rolnictwa
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj