Strona główna Nowości Nowości Informacje z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25...

Informacje z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 25 lipca br.

655
0

25 lipca br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrzono informację Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat poszukiwań ropy i gazu łupkowego na terenach rolnych oraz przyczyn występujących konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny.

Piotr Woźniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju mówił o aktualnym stanie prac i koncesjach poszukiwawczych oraz o eksploatacji oraz monitoringu prowadzonych prac. Poinformował również o przyczynach występowania dotychczasowych protestów przeciw pracom poszukiwawczym na terenie Zamojszczyzny: braku tradycji górnictwa otworowego na Zamojszczyźnie, trosce o środowisko, obawach o potencjalnym obniżeniu wartości nieruchomości rolnych na obszarze poszukiwania złóż, obawach przed wykupem nieruchomości pod przyszłe wydobywanie gazu z formacji łupkowych, działalności organizacji ekologicznych (głównie spoza regionu) przeciwnych poszukiwaniom gazu z formacji łupkowych.

Zwrócono uwagę na brak informacji o przewidzianym w prawie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, o potencjalnych korzyściach dla właścicieli nieruchomości i społeczności lokalnych płynących z poszukiwania i wydobywania złóż (w perspektywie krótko- i długofalowej) oraz o technologii, zakresie i kolejności wykonywanych prac poszukiwawczych. Inną przyczyną protestów są błędy komunikacyjne popełniane przez władze lokalne i firmy poszukujące złóż gazu z formacji łupkowych, przede wszystkim brak wcześniejszej informacji o technikach wierceń i celu poszukiwań.

Komisja rozpatrzyła również informację o stanie prac nad dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 r. dotyczącą wyrobów tytoniowych i jej wpływu na sektor tytoniowy w Polsce. Temat ten został przedstawiony przez Igora Radziewicza – Winnickiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. 9 września br. odbędzie się debata w Parlamencie Europejskim nad stanowiskiem Komisji ENVI (Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności). Komisja ENVI podtrzymuje stanowisko dot. m.in. wprowadzenie zakazu sprzedaży papierosów typu slim oraz zakazu sprzedaży papierosów przez Internet.

Kazimierz Plocke, podsekretarz stanu w MRiRW poinformował o obecnym stanie prac nad projektem ustawy o utworzeniu Kasy Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne. Powstanie Kasy Gwarantowanych Świadczeń za Sprzedane Produkty Rolne to odpowiedź na niedokonywanie przez jednostki skupujące oraz podmioty przetwórstwa produktów rolnych zapłaty producentom rolnym za sprzedane przez nich produkty rolne ze względu na trudną sytuację finansową tych podmiotów i ich niewypłacalność. W projekcie ustawy zaproponowano, aby m.in. wpłaty podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu, uboju lub przetwórstwa produktów rolnych nabywających bezpośrednio produkty rolne od producentów rolnych, stanowiły m.in. 0,05% wartości netto zakupionych produktów rolnych i sprzedanych przez producentów rolnych produktów rolnych, będących przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Kazimierz Plocie poinformował również, że w związku z podjęta decyzją o nowelizacji budżetu na 2013 r. MRiRW został zobowiązany do zmniejszenia planu wydatków o 463,6 mln zł. Resort zaproponował zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 365,6 mln zł. Oszczędności powstały w dopłatach do oprocentowania kredytów w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% na 2,75%. Brakującą kwotę w wysokości 98 mln zł będą stanowiły środki przekazane przez Agencję Nieruchomości Rolnych do budżetu państwa pochodzące ze sprzedaży dodatkowych 2000 ha oraz z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Poprzedni artykułPismo NSZZ RI ,,Solidarność’’ do Premiera RP Donalda Tuska
Następny artykułInformacje z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 lipca br.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj