Strona główna Nowości Nowości Informacje z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24...

Informacje z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 24 lipca br.

674
0

24 lipca br. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Komisja rozpatrzyła informację Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat stanu przygotowań do powołania Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Igor Radziewicz-Winnicki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krystyna Gurbiel.

Projekt założeń projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, mający na celu powołanie skonsolidowanej struktury inspekcyjnej został ujęty w wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów pod numerem ZD57. W dniu 15 maja 2013 r. ww. projekt założeń został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Obecnie w resorcie trwa analiza przekazanych w ramach tych uzgodnień uwag przez powołany w dniu 5 lipca 2013 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zarządzeniem nr 12 Zespół do spraw konsolidacji jednostek organizacyjnych sprawujących nadzór w łańcuchu żywnościowym.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad pakietem legislacyjnym KE z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa żywności.

Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krystyna Gurbiel.

Pakiet wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej na rzecz zdrowych zwierząt i roślin dla bezpieczniejszego łańcucha żywnościowego zawiera:

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin (COM(2013)267);

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (prawo o materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin);

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zdrowia zwierząt;

– projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin, materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin i środków ochrony roślin. Obecnie trwają prace na poziomie Parlamentu Europejskiego i Rady we właściwych grupach roboczych.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat opracowania nowego systemu oceny materiału siewnego i rozmnożeniowego w UE. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krystyna Gurbiel poinformowała, że 6 maja br. przyjęto do dalszego procedowania w Parlamencie Europejskim i Radzie nowy pakiet legislacyjny w obszarze zdrowia zwierząt, zdrowia roślin, roślinnego materiału reprodukcyjnego oraz urzędowych kontroli. Nowy system oceny materiału siewnego i rozmnożeniowego w UE zawarty został w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin. Projekt wniosku konsoliduje i aktualizuje przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin poprzez uchylenie i zastąpienie przepisów 12 dyrektyw.

Poprzedni artykułInformacje z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 lipca br.
Następny artykułZaproszenie do mediów
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj