Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

605
0

10 lipca br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której przewodniczył Jerzy Chrościkowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senator RP). Tematami spotkania były informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pomocy finansowej udzielanej rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r. oraz informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat raportu z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w 2012 r.


Kazimierz Plocie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o pomocy udzielanej rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku klęsk żywiołowych w 2013 r. Ze wstępnych informacji przekazanych przez urzędy wojewódzkie wynika, że przez klęski żywiołowe poszkodowanych zostało 116 637 gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, zniszczeniu uległo 10 szklarni i 5395 tuneli foliowych. Wojewodowie wstępnie szacują, że zniszczonych zostało 728 760,65 ha upraw rolnych oraz 1 647 400 m2 – w szklarniach i tunelach foliowych. Szkody o różnym natężeniu powstały na obszarze wszystkich województw. Największa liczba gospodarstw została dotknięta skutkami tegorocznych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w województwach: łódzkim – 80 000 gospodarstw rolnych (szkody na 500 000 ha upraw rolnych), mazowieckim – 11 747 gospodarstw (68 997 ha), małopolskim – 8369 gospodarstw (39 977 ha), świętokrzyskim – 7917 gospodarstw (26 939 ha), podkarpackim 5000 gospodarstw (25 000 ha), lubelskim – 2000 gospodarstw (16 700 ha). Największą liczbę zniszczonych szklarni i tuneli szacuje się w województwie mazowieckim – 5210. Komisje powołane przez wojewodów są w trakcie oceny strat w poszkodowanych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Gwarancje i poręczenia spłaty bankowych kredytów klęskowych udzielane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wysokości 80% wykorzystanej kwoty przyznanego kredytu bankowego, nie więcej jednak niż 100 000. zł. Do 5 lipca 2013 r. o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wystąpił wojewoda wielkopolski (wniosek dotyczył gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Gołańcz, poszkodowanego w wyniku huraganu; wartość szkód oszacowano na 35 000 zł) oraz wojewoda mazowiecki (wniosek dotyczył 35 gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku ujemnych skutków przezimowania w gminie Mokobody; wartość szkód oszacowano mniej więcej na 3 mln zł; powierzchnia zniszczonych upraw – 66 ha).


Obecni na posiedzeniu senatorzy wskazali, że w Polsce funkcjonuje ułomny system pomocy rolnikom dotkniętym różnymi klęskami. Powinien on w większym stopniu im pomagać, a pomoc ta nie powinna się opierać tylko na kredytowaniu gospodarstw, ponieważ często są one na granicy zdolności kredytowych. Zwrócono uwagę na to, że komisje powoływane przez wojewodów do oceny strat szacują tylko straty w majątku trwałym albo wyłącznie w obrotowym, co powoduje, że rolnik nie może uzyskać odszkodowania w ramach działania „Przywracanie potencjału w ramach PROW”. Postulowano, aby w skład komisji wchodzili praktycy, a nie urzędnicy z urzędu gminy. Zwrócono uwagę na to, ze ministerstwo rolnictwa od lat deklaruje stworzenie nowego systemu ubezpieczeń i nic z tych obietnic nie wynika.


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here