Strona główna Aktualności Informacja z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.05.2013

Informacja z posiedzenia Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.05.2013

634
0

22 maja br. odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone negocjacjom systemu kwotowania produkcji cukru oraz prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele resortu rolnictwa oraz skarbu państwa.


 

W pierwszym punkcie porządku dziennego została przedstawiona informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu negocjacji systemu kwotowania produkcji cukru. Od października 2011 r. w Unii Europejskiej trwają prace mające na celu nowelizację WPR, a w tym mechanizmów regulujących rynek cukru. Stanowisko Rządu RP dotyczące propozycji KE w sprawie zmian WPR w części dotyczącej rynku cukru było negatywne w aspekcie likwidacji kwot cukrowych. W uzasadnieniu podano, iż kwoty produkcyjne należy utrzymać do 2020 r. Złożono wniosek o zwiększenie kwot cukru do poziomu zużycia cukru w UE. Ponadto Rząd postuluje o zniesienie limitu eksportowego cukru w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w myśl potrzeby pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego plantatorów buraka cukrowego oraz przemyslu cukrowniczego. Obecnie na forum Unii Europejskiej trwają prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynku produktów rolnych. Rada UE wskazuje, że system kwotowania powinien być utrzymany do końca 2016-2017 rojku. W związku z tym, że Parlament Europejski jest za przedłużeniem kwot w sektorze cukru do roku gospodarczego 2019-2020 przewiduje się, że kwestia ta będzie ustalona w drodze kompromisu zawartego pomiędzy Radą, Komisją Europejską i Parlamentem w trybie rozmów trójstronnych. Prezydencja irlandzka planuje osiągnięcie rozwiązania w zakresie WPR do końca czerwca tego roku.


W drugim punkcie wysłuchano informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Skarbu Państwa o prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Ministerstwo Skarbu Państwa prowadziło prace nad prywatyzacją w dwóch etapach. Pierwszy z nich polegał na wykupie części akcji KSC przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia. Drugi etap miał na celu powtórzenie procesu prywatyzacji na aktualnie obowiązujących zasadach, czyli w trybie oferty publicznej skierowanej do pracowników Spółki i plantatorów buraków cukrowych związanych z umowami kontraktacji ze Spółką. Nabycie wszystkich oferowanych przez SP akcji zostałoby dofinansowane przez Spółkę w formie pożyczek na 20% wartości akcji. W celu umożliwienia przeprowadzenia procedury wykupu akcji przez KSC do ich dobrowolnego umorzenia Ministerstwo Skarbu Państwa rozpoczęło prace legislacyjne. Planowana nowelizacja rozporządzenia miała umożliwić przeprowadzenie procedury umorzenia części akcji Spólki oraz skrócenie czasu trwania procesu prywatyzacji KSC w terminie krótszym niż 12 miesięcy od dnia publikacji prospektu emisyjnego.


Spółka realizuje strategię dywersyfikacji dotychczasowej działalności i budowy koncernu rolno – spożywczego. KSC kupiła w bieżącym roku pakiet kontrolny akcji w Stoisławiu i analizuje możliwość dalszych akwizycji w sektorze rolno – spożywczym. Spółka zmierza do stworzenia koncernu rolno – spożywczego. Ministerstwo Skarbu Państwa planuje kontynuowanie działań prywatyzacyjnych KSC tak, jak dotychczas postanowiono.

Według obecnych na posiedzeniu plantatorów Spółka poniosła straty ponad miliarda złotych. Duża część tych środków została w niewyjaśnionych okolicznościach w Brukseli. Jest to ,,czarna dziura finansowa’’. Plantatorzy deklarują, iż nie pozwolą na to, by zagraniczne koncerny wykupiły i przejęły KSC. Są plany budowy narodowego koncernu polskiego. Według Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jerzego Chróścikowskiego Skarb Państwa zabiera plantatorom 442 mld zł. Jest to nic innego, jak przenoszenie zysków do Ministerstwa Skarbu Państwa tym bardziej, iż nie wiadomo, ile prywatyzacja jeszcze potrwa. Skarb Państwa przez ostatnie dwa lata zebrał potężne środki w postaci dywidendy. Nikt nie wierzył, ze Spółka będzie funkcjonować nadal mimo dużych problemów finansowych. Senator Chróścikowski podniósł również problem kredytów preferencyjnych. Zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa o informację dotyczącą uruchomienia środków na kredyty preferencyjne na zakup ziemi. Rolnicy oczekują natychmiastowych działań na ich uruchomienie i alarmują, że będą do skutku naciskać na ich uruchomienie jeszcze w tym roku.

Poprzedni artykułMłodzi rolnicy walczą o dotacje unijne
Następny artykułKomunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w dniu 23 maja 2013 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj