Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.03.2013...

Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.03.2013 r.

650
0

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustawy – Prawo wodne. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Zbigniew Babalski.

Projekt dotyczy uszczegółowienia art. 4 ustawy w zakresie stosowania prawa pierwszeństwa w zawieraniu umów na rybackie korzystanie z publicznych śródlądowych wód powierzchniowych.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Babalski. Komisja powołała również podkomisję nadzwyczajną do spraw zmian legislacyjnych dotyczących sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych. Przewodniczącą podkomisji została poseł Dorota Niedziela.

Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do spraw przygotowania propozycji zmian do ustawy o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. Przewodniczącym podkomisji został poseł Marek Sawicki.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Finansów na temat możliwości zwiększenia środków finansowych na dopłaty do rolniczych kredytów preferencyjnych.

Informację przedstawił kierujący Departamentem Polityki Regionalnej i Rolnictwa Ministerstwa Finansów – Michała Baja.

W planie finansowym ARiMR na 2013 r. zawartym w załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2013 zaplanowane zostały następujące kwoty:

– 863.916 tys. zł na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i kredytów z częściową spłatą kapitału – kwota przeznaczona na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych do końca 2012 r. oraz na dopłaty do kredytów udzielanych w 2013 r. (w tym na zakup ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa), przy założeniu akcji kredytowej na poziomie 1 mld zł,

– 128.099 tys. zł na dopłaty do oprocentowania kredytów przeznaczonych na wznowienie produkcji po wystąpieniu klęski żywiołowej, również przy założeniu akcji kredytowej na poziomie 1 mld zł.

W związku z obecną sytuacją finansów publicznych Ministerstwo Finansów nie znajduje uzasadnienia dla rozszerzenia w bieżącym roku akcji kredytowej, gdyż miałoby to konsekwencje nie tylko dla budżetu na rok 2013, ale skutkowałoby dodatkowymi zobowiązaniami wobec budżetu państwa w latach następnych.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o liniach kredytowych dla rolnictwa w 2013 r.

Sekretarz stanu w MRiRW – Kazimierz Plocke poinformował, że kredyty inwestycyjne na wznowienie produkcji rolnej udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR, w ramach limitu dopłat określonego w planie finansowym tej Agencji zawartym w załączniku do ustawy budżetowej na dany rok. Łączny limit dopłat do oprocentowania tych kredytów ustalony został na 2013 r. w kwocie 992.015 tys. zł.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzielonej w trybie art. 157 regulaminu Sejmu w sprawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania.

Poinformowano, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedkładał ww. projekt do rozpatrzenia przez Radę Ministrów w dniu 12 lutego 2013 r. oraz w dniu 19 marca 2013 r., niemniej jednak Rada Ministrów nie podjęła decyzji co do dalszego procedowania.

Poprzedni artykułRozważania Drogi Krzyżowej – Łosice – Parafia św. Trójcy – marzec 2013 roku
Następny artykułWpływ naszej diety na Morze Bałtyckie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj