Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4.04.2013 r.

Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 4.04.2013 r.

669
0

4.04 br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

Podczas czytania zgłoszono poprawki, które miały na celu m.in. dodanie nowego punktu dotyczącego obiektu, wyodrębnionego w porcie rybackim lub przystani rybackiej, wyposażonego w niezbędną infrastrukturę, w szczególności wyładunkową i transportową. Obiekt ten byłby przeznaczony do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb i prowadzony przez uznaną organizację producentów lub przedsiębiorców.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Skarbu Państwa na dezyderat skierowany do premiera w sprawie prywatyzacji KSC.

Minister stwierdził, że należące do Skarbu Państwa akcje KSC zostaną zaoferowane do nabycia wyłącznie osobom uprawnionym, zgodnie z ustawą o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym oraz przepisami wykonawczymi. Cena akcji Spółki zostanie ustalona w oparciu o jej o wartość i nie ma możliwości jej negocjacji z uprawnionymi do ich nabycia. MSP prowadzi prace mające na celu skrócenie czasu trwania procesu prywatyzacji. Prowadzone są także prace mające na celu wprowadzenie do statutu KSC przepisów zabezpieczających przed możliwością przejęcia akcji Spółki przez podmioty nieuprawnione.

W dyskusji posłowie postulowali o jak najszybsze podjęcie procesu prywatyzacji i jego zakończenie zgodnie z przyjętym harmonogramem, tj. w ciągu jednego roku.

Na kolejnym posiedzeniu zapoznała się z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w marcu 2013 r. Omawiano pakiet dotyczący reformy Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Gospodarki na temat stanu prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii w świetle uwag i wniosków.

W dyskusji posłowie krytycznie odnieśli się do informacji i wnioskowali o jej odrzucenie.

Przewodniczący Komisji zadecydował, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanowisku dotyczącym rozwiązań proponowanych w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk. Posłowie wnioskowali o odrzucenie informacji.

Głosowanie w tej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Komisji.

Komisja rozpatrzyła odpowiedź Ministra Gospodarki na dezyderat skierowany do premiera w sprawie wdrażania instalacji elektrowni wiatrowych.

Komisja zapoznała się ze stanowiskiem środowisk reprezentujących przedsiębiorców do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Organizacje reprezentujące obszar odnawialnych źródeł energii wypowiadały się na temat rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce oraz zgłaszały uwagi do projektu ustawy.

W toku dyskusji podkreślano, że przyjęcie projektu ustawy w zaproponowanym kształcie spowoduje wstrzymanie tempa wzrostu inwestycji w sektorze OZE, które osiągnęły największą dojrzałość technologiczną (mała energetyka wodna, lądowa energetyka wiatrowa, biogazownie), a ponadto może przyczynić się do załamania procesu inwestycyjnego w latach 2013 -2020.

Krytyczne uwagi dotyczyły szczególnie zagadnień związanych z lądową energetyką wiatrową, które pomijane są w projekcie ustawy.

Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przygotowania programu odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce.

Komisja wskazuje na potrzebę przyjęcia rządowego programu odbudowy i rozwoju produkcji trzody wraz z określeniem źródeł finansowania ze środków krajowych i unijnych w ramach PROW na lata 2014-2020 – ze szczególnym uwzględnieniem małych rodzinnych gospodarstw, produkujących trzodę.

Komisja przyjęła odpowiedź na dezyderat nr 16 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prywatyzacji KSC.

Komisja odrzuciła rozpatrywaną na posiedzeniu Komisji w dniu 3 kwietnia 2013 r. informację rządu o stanie produkcji trzody chlewnej w Polsce.

Poprzedni artykułZmiany w podatku rolnym
Następny artykułInformacja z posiedzenia Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj