Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12.09.203 r.

Informacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12.09.203 r.

577
0

12 września r. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozpatrzono poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Poprawki, które proponowano odrzucić, dotyczyły m.in.: możliwości sprzedaży kwot z rezerwy krajowej, które producenci mleka otrzymują bezpłatnie; wycofania wymogu wynikającego z przepisu z ustawy, by producent mleka i przetworów mlecznych będący członkiem organizacji sprzedawał całość produkcji za pośrednictwem tych organizacji lub zrzeszeń.

Komisja rozpatrzyła również informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą realizacji ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 9 maja 2008 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zofia Szalczyk przedstawiła zadania, jakie realizuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a do których należą m.in. wspieranie: inwestycji w rolnictwie, rybołówstwie, przetwórstwie produktów rolnych; przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej; rozwoju rolnictwa ekologicznego i edukacji w zakresie ekologii.

Ponadto rozpatrzono informację Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzonych kontrolach w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w perspektywie finansowej w latach 2007-2013.

Najwyższa Izba Kontroli w latach 2007-2013 przeprowadziła w ARiMR 24 kontrole, których wyniki na przestrzeni tych lat były pozytywne. Jedynie problematyczna okazała się kontrola dotycząca efektywnego wykorzystania środków na inwestycje.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyczynach i skutkach złej kondycji jakościowej dorsza bałtyckiego.

Kazimierz Plocke, Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi stwierdził, że zarządzanie połowem dorsza odbywa się na podstawie wieloletniego planu zarządzania tym gatunkiem w Morzu Bałtyckim. Zgodnie ze Wspólną Polityką Rybacką zasoby eksploatowanych gospodarczo ryb objęte są monitoringiem naukowym i oceną stad. Obecnie problemem jest spadek tempa wzrostu dorsza i spadek masy ciała starszych ryb nawet o 30%.

Problem „chudego dorsza” szczegółowo zreferował przedstawiciel Morskiego Instytutu Rybackiego – prof. Jan Horbowy.

Przyczyną tego zjawiska jest wzrost stada dorsza na skutek zrównoważonego połowu, a w związku z tym, wzrost konkurencji o pokarm. Wzrostowi ilościowemu nie towarzyszy ekspansja terytorialna stada i przemieszczanie się za zasobami szprota, który jest pokarmem dla dorsza.

W dyskusji przedstawiciele organizacji branżowych rybaków winą za wystąpienie „chudego dorsza” obarczali administrację rybacką zarówno polską, jak i unijną. Ich zdaniem, na skutek zbyt niskich kwot połowowych doszło do nadmiernego zagęszczenia tych ryb i ograniczenie możliwości zarządzania zasobami. Mimo postulatów Polski Komisja Europejska przyjęła możliwość zmiany kwot połowowych jedynie o +/- 15%. Winne wystąpienia tego problemu mogą być również tzw. połowy paszowe, tj. dużych jednostek na dużych obszarach i głębokościach, które powodują zachwianie równowagi w środowisku morskim.

Zdaniem przedstawicieli resortu, brak jest dotąd potwierdzonych wyników badań, co do szkodliwości połowów paszowych. Jednym ze sposobów poprawy jakościowej dorsza jest rozrzedzenie stada poprzez jego odłów. Polscy rybacy, mimo niskich kwot połowowych od 2011 roku ich nie wykorzystują (w 2012 r. wykorzystano 68%). Powodem jest brak satysfakcjonującej ceny od zakładów skupujących dorsza na skutek jego gorszej jakości handlowej

W dyskusji posłowie zwrócili się do Prezydium Komisji o rozważenie powołania podkomisji, która swoim zakresem działania obejmowałaby sprawy rybołówstwa oraz rybactwa.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła wniosek o zmianę sprawozdawcy do dodatkowego sprawozdania Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Poprzedni artykuł"Dość lekceważenia społeczeństwa" – ogólnopolska manifestacja Związków Zawodowych – kulminacja
Następny artykułInformacja z posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 11.09.203 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj