Strona główna Aktualności Informacja z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 18 czerwca...

Informacja z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 18 czerwca 2013 roku

850
0
Informacja z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 18 czerwca 2013 roku

18 czerwca 2013 roku w Pułtusku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’. W rozmowach z rolnikami uczestniczyli: Prezes ANR Leszek Świętochowski oraz w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiciele resortu rolnictwa – Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRiRW Zbigniew Abramowicz oraz Zastępca Dyrektora ds. analiz i strategii w Departamencie Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW Waldemar Guba. Rozmowy dotyczyły m.in. negocjacji w sprawie WPR po 2013 roku oraz propozycji Rządu w sprawie zmiany ustawy o zasadach obrotu ziemią rolną w Polsce po 2016 roku.

Informację o negocjacjach WPR po 2013 roku przedstawił Waldemar Guba. Według przedstawiciela MRiRW do tej pory ustalenia dotyczyły podziału środków na płatności bezpośrednie, podziału między I a II filarem oraz podejściem krajów członkowskich do zazielenienia (greeningu). Obecne pomysły i ich realizacja są kontynuowane. Do tej pory uzyskano satysfakcjonujący wynik dla polityki spójności. Polska jest największym beneficjentem unijnym. Nowo obowiązujący system płatności bezpośrednich jest dobrowolny dla państwa członkowskiego. Do końca czerwca br. w tym temacie będzie toczyła się dyskusja na szczeblu krajowym. Trwa kontynuacja obecnych rozwiązań dofinansowywanych z unijnego budżetu. Kolejne rozwiązania powstaną w oparciu o nowy budżet, ale stare zasady. Działania inwestycyjne PROW wejdą w życie w początku 2015 roku. Pewne działania w zakresie wsparcia infrastruktury będą organizowane w ramach programu operacyjnego polityki spójności. Zależeć to będzie od tego, ile środków z polityki spójności zostanie przeznaczone na realizację programów związanych z obszarami wiejskimi.

Rozbieżność w negocjacjach PROW i priorytety dotyczą spraw, które nie są jeszcze ustalone. Są wśród nich m.in.

– płatności bezpośrednie: obecnie współczynnik korygujący jest na poziomie 4,8 % i taka jest również propozycja w nowej perspektywie;

– elastyczność między filarami: istnieje propozycja przesunięcia środków o 25%, na które nie godzi się Parlament Europejski;

– stosowanie definicji ,,aktywnego rolnika’’ : jest propozycja dobrowolności dla wszystkich państw członkowskich;

– zazielenienie: w fazie negocjacji, zależy od progu wielkości gospodarstwa (wyłącznie proekologicznych gruntów), nie jest jeszcze kwestią rozstrzygniętą.

Wiele zmian może ulec jeszcze w II filarze, gdyż powołano do tego odpowiedni Zespół, który przygotowuje nowe rozwiązania. Wejdą one w życie dopiero po 2015 roku. Z działań rynkowych jest pewne, że będzie odejście od kwotowania mleka po 2015 roku.

Zniesienie kwot cukrowych – Rada Europejska proponuje po 2017 roku, Polska postuluje o rok 2020. Ponadto będzie możliwość otrzymania wsparcia do produkcji obejmujących dzisiejsze programy  i możliwość zwiększenia kwoty z 3-12%.

Dyrektor Zbigniew Abramowicz potwierdził, że wszystkie ustalenia zawarte w porozumieniu w Szczecinie dotyczące zasad obrotu ziemią wykorzystane będą w opracowaniu nowej ustawy.

Według Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego od 2012 roku istotniej zmianie uległy sposoby rozdysponowania gruntów rolnych. To historyczne zaszłości wpływają na bieżące funkcjonowanie ANR. Prezes stwierdził, że wszystkie zobowiązania z porozumienia są realizowane.

Członkowie Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ nie zgodzili się z zasadami przetargów ofertowych przedłożonych przez Leszka Świętochowskiego, ponieważ ominięto wiele ważnych kwestii zgłaszanych na ostatnim proteście. Dyrektor Abramowicz zobowiązał się, że doprowadzi do kolejnego spotkania w najbliższym czasie z przedstawicielami Rządu w celu uzgodnienia propozycji zmian ustawowych ,,o obrocie ziemią’’. Rolnicy oczekują od Prezesa ANR Leszka Świętochowskiego ponownego przeanalizowania zasada przetargów ofertowych.

Informacja z posiedzenia Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ z dnia 18 czerwca 2013 roku

Poprzedni artykułO proteście rolników w Szczecinie – 14 czerwca 2013 r.
Następny artykułKonferencja ,,Produkcja mięsa wieprzowego wysokiej jakości oraz walorów mięsa wieprzowego’’ w Pułtusku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj