Strona główna Aktualności Informacja z posiedzenia Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

Informacja z posiedzenia Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”

920
0

6 kwietnia 2013 r w Sali MDK Ożarów Maz. obradowała Mazowiecka Rada Wojewódzka NSZZ  RI „Solidarność”. W tych obradach tradycyjnie uczestniczyły miejscowe Zarządy Powiatowe naszego Związku ( tym razem reprezentujące powiaty: warszawsko- zachodni; piaseczyński, nowodworski itd.). Poza tym zaprosiliśmy  naszych zasłużonych działaczy  z dawnej Warszawskiej Rady Wojewódzkiej Związku. Przybyło ponad 60 osób.


 

Posiedzenie uświetnili swą obecnością:

1)      Senator RP Jerzy Chróścikowski – przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”;

2)      Prof. Dr hab. Jan Szyszko – poseł na Sejm /PiS/, były Minister Ochrony Środowiska;

3)      Dr Gabriel Janowski –  honorowy przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”;

4)      Janusz Byliński – nasz działacz, były Minister Rolnictwa;

5)      Jan Żychliński – Starosta Powiatu Warszawsko – Zachodniego;

6)      Dariusz Skarżyński – Wiceburmistrz Ożarowa M.;

7)      P. Piotr Dąbrowski i p. Józef Brama – zasłużeni działacze Związku, pełniący w latach 92 – 93 ważne funkcje państwowe;

8)      Ks. Kapelan Marek Majda – Orionista;

9)      Przedstawiciele Firmy  Lion Investment  – z prezentacją dotyczącą wytwarzania i wykorzystania  odnawialnej fotowoltaicznej energii w gospodarstwach rolnych.

Nasze posiedzenie było połączone  z Wielkanocnym  Spotkaniem ( tradycyjne dzielenie się jajkiem), w czasie którego uczestnicy złożyli sobie życzenia i mogli się  jeszcze bardziej poznać i silniej zintegrować. Mazowieccy Związkowcy tworzą już dziś rodzinę bliskich sobie osób – działających na rzecz wsi i dobra wspólnego w duchu katolickiej społecznej nauki Kościoła.

Obrady otworzyli:

– p. Edward Witkowski, gospodarz i organizator spotkania; który przywitał gości i wszystkich przybyłych do Ożarowa;

– p. Stefan Szańkowski –przewodniczący Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” – który wprowadził do tematyki spotkania i przyszłej dyskusji, przedstawił porządek obrad; oraz podsumował ostatnie wydarzenia , Akcje Protestacyjne i działania naszego Mazowieckiego Związku RI „S”; Następnie  Przewodniczący poprosił o wystąpienie gości:

– Przewodniczący Związku Senator Chróścikowski przedstawił sytuację w Związku; jego walkę o sprawy rolnictwa i wsi, wobec ogromnej nieprzychylności  i lekceważenia tych problemów przez Rząd. Omówił rezultaty negocjacji  podziału środków w Brukseli / bardzo niekorzystne dla wsi/. Podzielił się też uwagami dotyczącymi organizacji Ogólnopolskiego protestu w obronie polskiej ziemi z 14.03 br. Senator podziękował organizacji Mazowieckiej za aktywność i dobrze przeprowadzoną Akcję Protestacyjną. Poprosił o dyskusję , co do formy dalszych naszych Protestów.

– Prof. Dr hab. J. Szyszko przedstawił, jakie mamy niewykorzystane zasoby i wielkie rezerwy w produkcji ekologicznej , zdrowej żywności, odnawialnej energii i wdrożenia zrównoważonego sposobu produkcji w zgodzie z przyrodą – przy prawidłowym wykorzystaniu jej zasobów i dostępnych dóbr. „Nikt tak jak rolnik” nie jest blisko natury… Prof. Szyszko wyraził swą ciągłą gotowość uczestniczenia w tych naszych staraniach – takich jak obrona polskich lasów i dóbr, które posiadamy i niestety marnujemy lub niedostatecznie wykorzystujemy…

– Starosta J. Żychliński- członek naszego Związku i człowiek, który wspiera naszą działalność – zawsze przyznając się do „korzeni” – przywitał w Ożarowie i życzył owocnych obrad i skutecznych działań  na rzecz rozwoju rolnictwa. Przedstawił też sytuację w powiecie warszawskozachodnim, pokazując działania Samorządu;

– Wiceburmistrz Dariusz Skarżyński przywitał w siedzibie MOK i zapewnił o życzliwości i gotowości dalszej owocnej współpracy.

Głos ponadto zabrali:

– Gabriel Janowski – informując o stanie prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej i planowanych akcjach protestacyjnych w dniu 15 i 22 kwietnia br w Warszawie;

– J. Byliński  – zapoznał z sytuacją dotyczącą prywatyzacji Rynku Hurtowego w Broniszach.

Po tych wystąpieniach przewodniczący Rady Wojewódzkiej S. Szańkowski  przed Agapą złożył wszystkim  uczestnikom i reprezentowanym przez nich organizacjom życzenia płynące z tajemnicy Zmartwychwstania.” By te przeżywane przez nas wydarzenia i natchnęły nasze serca pokojem i nadzieją na zwycięstwo tego, co dobre – w rodzinie, społeczności i naszej ukochanej Ojczyźnie”.

Życzenia złożyli sobie nawzajem wszyscy po modlitwach  i wprowadzeniu  / poświęceniu potraw/ przez Ojca Kapelana.

W II części obrad kontynuowano dyskusję:

– dotyczącą przebiegu Akcji Protestacyjnej i gotowości organizacji Mazowieckiej do włączenia się w różne formy w dalszych działaniach koordynowanych przez Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI”S”;

– działań w ramach struktur branżowych w naszym Związku (owoce- warzywa; trzoda chlewna; burak cukrowy; itd.) i o ich trudnych doświadczeniach;

– o obecnej współpracy  ze strukturami Regionalnymi i Oddziałami NSZZ „Solidarność” pracowniczej i wieloma Samorządami;

– o licznych spotkaniach, zebraniach i powstaniu nowych kół Związku w powiecie siedleckim i innych;

-o dobrych doświadczeniach praktycznych, kontaktach z mediami i
współdziałaniu z Duszpasterstwem Rolników.

Nakreślono i uaktualniono program pracy Rady Mazowieckiej Związku na rok 2013.Wysłuchano apelu Przewodniczącego Związku dotyczącego dyscypliny składek i sytuacji finansowej NSZZ RI „Solidarność”.

Podjęto uchwałę zobowiązującą do przeprowadzenia Zjazdów Powiatowych w terminie nieprzekraczalnym do 15 marca 2014 r. Powołano Komisję Zjazdową w składzie:

  1. Marek Boruc – przewodniczący;
  2. Tomasz Świtka;
  3. Adam Molak;
  4. Henryk Napiórkowski;
  5. Edward Witkowski;
  6. Krzysztof Krześniak.

Po zakończeniu obrad uczestnicy posiedzenia z pocztami sztandarowymi Związku  uczestniczyli w uroczystej odpustowej Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie. Mszę św. celebrował Nuncjusz Apostolski Ks. Abp Celestino Miniore. Jedną z intencji była  „ Za rolników i pomyślność w działaniu i wypełnianiu swej misji przez  NSZZ RI „Solidarność”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here