Strona główna Aktualności Informacja z posiedzenia grupy roboczej COPA-COGECA z dnia 13. 02. 2012 r.

Informacja z posiedzenia grupy roboczej COPA-COGECA z dnia 13. 02. 2012 r.

721
0

Informacja z posiedzenia grupy roboczej COPA-COGECA z dnia 13. 02. 2012 r.

W dniu 13 lutego 2012 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się wspólne posiedzenie grupy roboczej „bioenergia/biopaliwa”. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w posiedzeniu uczestniczyli Renald Partyka oraz stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA Michał Kiciński. Głównymi tematami na posiedzeniu były: wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego grupy roboczej; wyzwania związane z transpozycją na szczeblu krajowym Dyrektywy 2009/28 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz Dyrektywy 2009/30 odnoszącej się do jakości paliw.

Posiedzenie rozpoczęło się wyborami na stanowisko przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego grupy roboczej „bioenergia/biopaliwa” przy komitetach COPA-COGECA. Na kolejną dwuletnią kadencję. Zostali wybrani: na stanowisko przewodniczącego Pan Dietrich Klein z DBV (Niemieckie Stowarzyszenie Rolników), oraz na stanowisko wiceprzewodniczącego Pan Philippe Dusser z FNSEA (Francuskie Stowarzyszenie Rolników). Większość czasu posiedzenia jednak przeznaczono na debatę w sprawie pośredniej zmiany użytkowania gruntów (ILUC) oraz trwającym pracom w Komisji Europejskiej dotyczącym perspektywy włączenia czynniki ILUC do zrównoważonych kryteriów dla biopaliw. Przewodniczący grupy Pan Dietrich Klein oświadczył, że do tej pory nie ma żadnych konkretnych wiadomości ze strony przedstawicieli KE, można usłyszeć tylko same ,,plotki’’ jak Komisja zareaguje w tej sprawie. Przewodniczący Pan Dietrich Klein dodał, że Komisarz ds. Energii Gunther Oettinger obecnie jest pod ogromną presją ze strony Komisarza ds. Środowiska Janeza Potocnika aby zostały wprowadzone czynniki ILUC do zrównoważonych kryteriów dla biopaliw. Wiceprzewodniczący grupy roboczej Philippe Dusser poinformował że Komisarz Oettinger jest świadomy, że wprowadzanie czynniki ILUC do zrównoważonych kryteriów dla biopaliw oraz podniesienie progu emisji stworzy wiele trudności dla producentów biopaliw oraz będzie miał bardzo negatywny wpływ na rentowność sektora. Czynnik ten sprzyja importerom, co negatywnie wpływa na europejski sektor biopaliw. Doprecyzowania wymaga system certyfikacji i wzajemnego uznawania certyfikatów, (autoryzacji systemów certyfikacji) pomiędzy systemami krajowymi, które winny być uznane przez Komisję.
Przewodniczący Pan Dietrich Klein poinformował uczestników, iż bardzo ważne jest propagowanie w społeczeństwie jak naprawdę ILUC będzie stosowany oraz jego wpływ na poszczególne sektory gospodarki. Należy przedstawiać dowody, jasno pokazujące, że proponowany system obliczania ILUC oparty jest na nieprawidłowych danach oraz, że cały system obliczania ma poważne wady.
„Gdy tłumaczymy dziennikarzom co to jest ILUC, uważają to za kompletną bzdurę, dlatego musimy kontynuować pracę na rzecz tłumaczenia i przedstawienia społeczeństwie poprzez media, że ILUC nie ma żadnych korzyści”, apelował przewodniczący Klein zwracając się do delegatów z różnych państw członkowskich obecnych na Sali. Kilku przedstawicieli m. in. z Wielkiej Brytanii oraz z Francji powiedziało, że niestety w ich krajach kwestia ILUC oraz inne kwestie środowiskowe stały się kwestiami politycznymi, a rządy starają się być bardzo ostrożne w krytykowaniu działań pro-środowiskowych proponowanych prze z KE.

Poprzedni artykułKOMUNIKAT Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników
Następny artykułNowe pomysły ustaw i podjęte decyzje, czyli 6 posiedzenie Senatu zakończone
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj