Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17.04.2013...

Informacja z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 17.04.2013 r.

714
0

17 kwietnia br. odbyły się dwa posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja omówiła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat dotyczący  zmian warunków finansowania rolnictwa ekologicznego w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Skarbu Państwa o bieżącym stanie prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno” Sp. z o.o. Ministerstwo Skarbu Państwa 29 marca br. zamknęło bez rozstrzygnięcia proces prywatyzacji spółki PPZ „Trzemeszno” Sp. z o.o.

Ministerstwo Skarbu Państwa prowadzi analizę prawną innych możliwych alternatyw do podjęcia prywatyzacji Spółki. Tym samym postulowano, by  w jak najszybszym czasie resort przedstawił te założenia Komisji.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji na temat bieżącej działalności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w zakresie wyników posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 7-8 lutego 2013 r. oraz posiedzenia Rady EU ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 18-19 marca 2013 r., stanowiska Parlamentu Europejskiego w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020.

Resort rolnictwa poinformował o wstępnych efektach negocjacji WPR 2014-2020. Najistotniejsze postanowienia z punktu widzenia Polski to zapewnienie możliwości kontynuowania uproszczonego modelu płatności bezpośrednich (SAPS) do 2020 r., możliwość przesuwania środków finansowych między filarami (w przypadku Polski z II do I filara do 25% koperty krajowej), wprowadzenie szeregu elementów upraszczających w ramach tzw. zazielenienia płatności bezpośrednich. Ponadto zwiększono z 10 do 12% udział koperty krajowej, jaką można przeznaczyć na płatności związane z produkcją.

Resort rolnictwa mówił również o wstępnych założeniach PROW 2014-2020.

Zofia Szalczyk, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nowe założenia PROW wykorzystują dotychczasowe doświadczenia, dając większe możliwości wyboru działań przez regiony w zależności od specyfiki. Po konsultacjach społecznych w listopadzie i grudniu br. ostateczna wersja PROW zostanie przedstawiona do akceptacji Radzie Ministrów.

Krystyna Gurbiel, Podsekretarz stanu w MRiRW przedstawiła założenia polityki spójności stwierdzając, że istnieje możliwość, by w każdym z 11 celów strategicznych umieszczać działania z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich i wykorzystywać środki z polityki spójności na sektor rolny.

Tadeusz Nalewajk, Podsekretarz stanu w MRiRW zreferował działania podejmowane w ramach wspólnej organizacji rynków rolnych.  Zostało przedłużone kwotowanie produkcji cukru do 2017 r. (o dwa lata gospodarcze).

Kazimierz Plocie, Sekretarz stanu w MRiRW poinformował, że do końca czerwca br. powinny zakończyć się porozumieniem negocjacje reformy WPR. Projekt rozporządzenia o Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim jest obecnie w trakcie prac w Komisji ds. Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają pracuje nad przygotowaniem Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, który obejmuje zagadnienia horyzontalne i finansowe obszarów morskich i rybackich.

Poprzedni artykułSprawozdanie z posiedzenia grupy roboczej „rolnictwo ekologiczne” Komitetów Copa – Cogeca z dnia 10.04.2013 oraz Grupy Konsultacyjnej KE z dnia 11.04.2013
Następny artykułKomunikat prasowy
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj