Strona główna Nowości Nowości Informacja z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 10.07.2013 r.

Informacja z posiedzeń Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 10.07.2013 r.

607
0

10 lipca odbyły się dwa posiedzenia Sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas których uchwalono plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. oraz przyjęto propozycje tematów do planu pracy NIK na 2014 r. Są wśród nich kontrole nad funkcjonowaniem środków doradztwa rolniczego, nowych przepisów WPR oraz oceny kontroli administracyjnej przez służby i organy rządowe. Podjęto uchwałę o powołaniu prof. dra hab. Andrzeja Kowalskiego na stałego doradcę Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r.

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował o kompromisie w sprawie reformy WPR 2014-2020 oraz o wynikach prac nad rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym niektóre przepisy przejściowe w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz zmieniającego rozporządzenie w zakresie środków i ich rozdziału w odniesieniu do roku 2014 i zmieniającego rozporządzenie Rady  i rozporządzenia w zakresie stosowania w roku 2014. Stanisław Kalemba przedstawił również informację dotyczącą udziału w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w czerwcu 2013 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi mówił o wynikach przyjętego kompromisu podczas obrad Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 24-25 czerwca 2013 r. w sprawie WPR do 2020 roku. Minister wskazał na priorytety Polski w trwających trzy lata negocjacjach. Priorytetem jest utrzymanie do 2020 roku uproszczonego systemu płatności bezpośrednich SAPS oraz by polscy rolnicy i przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego byli nadal traktowani przy przyznawaniu dopłat i dotacji tak samo jak pozostali rolnicy i przedsiębiorcy z innych rejonów kraju. Trzecim priorytetem były negocjacje, by płatności związane z produkcją zostały zwiększone z 12% do 15%, w tym nastąpił wzrost o 2% w odniesieniu do upraw roślin motylkowych poprawiających strukturę gleby. Uzgodniono, że 30% środków z budżetu EFRROW (II filar WPR – PROW 2014-2020) będzie przeznaczone na działania realizujące cele środowiskowo-klimatyczne (inwestycje, działania „leśne” Natura 2000), co oznacza wzrost o 5% udziału tych środków w nowym budżecie, ale jednocześnie przyjęte rozwiązania nie zagrożą prowadzeniu działalności rolniczej.

Na rzecz zwiększenia dopłat dla młodych rolników zostanie przeznaczona pula 2% z całości budżetu dopłat na lata 2014-2020 wynoszącego w Polsce ok. 5 mld euro. Jak się przewiduje, w związku z tym młodzi rolnicy dostaną dopłaty większe o 25% w stosunku do pozostałych beneficjentów tych płatności. Do 2017 roku zostaną utrzymane „kwoty cukrowe”. Kolejne ustalenie dotyczy zwiększenia, z 30 tys. ton do 50 tys. ton, limitu interwencyjnego skupu masła oraz rozwiązania dotyczącego tzw. pakietu mlecznego zamiast kwot mlecznych.

Minister poinformował również o tym, czego nie udało się ministrom uzgodnić. Nie znalazły zrozumienia postulaty dotyczące rynku tytoniu czy chmielu, ale te sprawy zostały zapisane w złożonej przez Polskę deklaracji i będą jeszcze przedmiotem dalszego poszukiwania rozwiązań.

Poprzedni artykułCzesi skontrolowali polskie mięso drobiowe
Następny artykułZakaz prowadzenia połowów szprota
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj