Strona główna Nowości Nowości Informacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w infrastrukturę energetyczną

Informacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje w infrastrukturę energetyczną

638
0

ARR informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy – Prawo energetyczne  wytwórcy biokomponentów, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a także inne podmioty realizujące lub planujące realizację projektów inwestycyjnych, są zobowiązani do przekazania Prezesowi ARR informacji dotyczących infrastruktury energetycznej służącej do wytwarzania: biokomponentów, w zakresie instalacji, które mogą produkować lub rafinować biokomponenty lub energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

Przepisy ww. ustaw zostały ustanowione w związku z rozporządzeniem Rady z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie (WE), a także rozporządzeniem Komisji z dnia 21 września 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady w sprawie zgłaszania Komisji projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej w Unii Europejskiej.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady przedsiębiorstwa powinny zgłaszać dane w zakresie projektów inwestycyjnych dotyczących infrastruktury energetycznej właściwym organom państw członkowskich, w terminie do dnia 1 czerwca każdego roku sprawozdawczego. Zgromadzone dane zostaną przekazane przez powyższe organy do Komisji Europejskiej.

Przez projekty inwestycyjne podlegające zgłoszeniu należy rozumieć wszelkie projekty mające na celu:

– budowę nowej infrastruktury,

– przekształcenie, modernizację, zwiększenie lub obniżenie zdolności istniejącej infrastruktury,

– częściowe lub całkowite wycofanie na stałe z eksploatacji istniejącej infrastruktury.

Ponadto, powyższe rozporządzenie Rady przewiduje przekazywanie przez przedsiębiorstwa danych dotyczących wyłącznie projektów inwestycyjnych, w przypadku których:

– prace w zakresie budowy lub wycofywania z eksploatacji już się rozpoczęły, lub

– podjęto już ostateczną decyzję inwestycyjną, ewentualnie co do których nie podjęto ostatecznej decyzji inwestycyjnej, lecz zaplanowano:

– rozpoczęcie prac w zakresie budowy w ciągu pięciu lat, lub wycofywanie z eksploatacji w ciągu trzech lat.

Obowiązek informowania dotyczy projektów inwestycyjnych, według stanu na dzień 31 marca 2013 r., których zdolności produkcyjne wynoszą co najmniej:

– 50 000 ton/rok w przypadku wytwarzania biokomponentów,

– 20 MW w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego.

W związku z powyższym, Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje o obowiązku składania przez wytwórców biokomponentów, przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się wytwarzaniem biogazu rolniczego lub wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego, a także inne podmioty, które w okresie najbliższych pięciu lat planują rozpoczęcie działalności gospodarczej w ww. zakresach, następujących dokumentów:

Informacja o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania biokomponentów [Ife_P1_f1], lub Informacja o infrastrukturze energetycznej służącej do wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego [Ife_P1_f2].

Wypełnione Informacje należy przesłać w terminie do dnia 1 czerwca 2013 r. na adres Centrali ARR: Biuro Cukru i Biopaliw, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

Przekazane dane posłużą Komisji Europejskiej do opracowania m.in. międzysektorowej analizy zmian strukturalnych i perspektyw systemu energetycznego UE, która podlegać będzie publikacji. Udostępniane dane będą przedstawiane w zagregowanej formie uniemożliwiającej ujawnienie szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych przedsiębiorstw i instalacji. Jednocześnie na mocy art. 6 rozporządzenia Rady nr 617/2010 państwa członkowskie UE, Komisja Europejska oraz wyznaczone przez nie podmioty są zobowiązane chronić poufność uzyskanych danych oraz informacji objętych tajemnicą handlową.

Źródło: www.arr.gov.pl

Poprzedni artykułNowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług
Następny artykułTegoroczne zbiory zbóż w Polsce porównywane do 2012 r.
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj