Strona główna Aktualności I i II filar – szanse i perspektywy, czy minowe pole?

I i II filar – szanse i perspektywy, czy minowe pole?

799
0

22 lutego br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja, której tematem przewodnim była aktualna kwestia modyfikacji wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej przez potencjalne przyjęcie WPR w 2013 r. Podczas burzliwej debaty prelegenci zaprezentowali możliwe skutki pakietu w stosunku dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przybyłych polityków, gości i dziennikarzy przez rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. Janusza Żmiję. Na wstępie podkreślił, iż w razie cięć budżetowych Polska uzyska większe wsparcie finansowe, niż wcześniej przewidywano, a rolnictwo otwarte jest na wszelkie propozycje zmian. Ponadto zwrócił uwagę na zmienność polityki rolnej i ukierunkowanie na drobne gospodarstwa, które zajmują liczną ilość powierzchni.

NSZZ Solidarność RI reprezentował Przewodniczący Jerzy Chróścikowski. Obecni byli również m.in.: europoseł Jarosław Kalinowski, prof. dr hab.Walenty Poczta, Marek Zagórski, prof. dr hab. Henryk Runowski, prof. dr hab. Waldemar Michna, prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska – Małysz oraz Przemysław Litwiniuk.

 

Prelegentem, który swoją prezentacją rozpoczął spotkanie, był Prezes Fundacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Marek Zagórski. Pokaz dotyczył propozycji modyfikacji wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej wobec WPR po 2013 r. Według Prezesa w interesie Polski leży budowa jednolitej struktury, a pakiet legislacyjny jest ,,niechlujnie przygotowany’’. W trakcie wystąpienia zostało omówione predefiniowanie kopert krajowych, porównanie średnich stawek płatności jako szkodliwych dla rolników, spowodowanie przez PROW zmniejszenia obszarów rolnych, zróżnicowanie stawki płatności za praktyki korzystne dla klimatu środowiska. Wnioski, które zostały wysunięte po przemówieniu Prezesa Marka Zagórskiego, są jednoznaczne. Przewiduje się wysoką kosztowność zamiany sytemu już funkcjonującego. Ponadto trudno dopatrzyć się rzeczywistych uproszczeń WPR, a nieokreślenie kopert krajowych świadczy o ,,handlowaniu’’ II filarem w końcowej fazie negocjacji. Propozycje, które w zamyśle miałyby ulepszyć obecną sytuację to odejście od istniejącego systemu płatności i stworzenie jednolitego ich wymiaru, skumulowanie premii restrukturyzacyjnej, zwiększenie stawki o 10% na środki modernizacyjne podniesienie konieczności wyrównania płatności podstawowej oraz wsparcie dla młodych gospodarstw na podstawie likwidacji limitu finansowego. Oprócz zaproponowanych daleko idących zmian Prezes skłania się również ku rezygnacji z konieczności ponownego akredytowania agencji płatniczej, dostosowaniu regulacji dotyczącej aktywnego rolnictwa do zasad funkcjonowania podmiotu publicznego oraz możliwości wsparcia ubezpieczeń rolnych.

Kolejny głos w dyskusji zabrał prof. dr hab. Walenty Poczta. Tematem wystąpienia była analiza możliwych skutków wybranych propozycji pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości WPR po 2013 r. dla polskiego rolnictwa. Według profesora  II filar jest ,,niezwykle ważny dla polskiego sektora rolnego’’. Dopóki nie zostaną zastosowane metody innowacyjności, to kolejne lata (2014 – 2020) utrzymają się na poziomie roku 2013. Obecnie najwyższe przeznaczenie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych kierowane jest na nawozy, środki ochrony roślin, paliwo, a tylko 5% na cele niekonsumpcyjne. Poruszony został również problem zróżnicowania rozdysponowania dopłat w zależności od ich wielkości, udziału dopłat bezpośrednich w dochodach gospodarstwa rolnego. Przewiduje się wzrost kosztów zakupu pasz i zmniejszenia upraw. Według profesora camping nie jest uproszczeniem bieżącej sytuacji. Wnioski, które wystosował prof. dr hab. Walenty Poczta, to przyczynienie się do zmniejszenia potencjału polskiego rolnictwa wynikającego z konieczności wyłączenia z produkcji części gruntu, przewidywalna dywersyfikacja upraw, wyłączenie 7% gruntów. Nadrzędnie jednak proponowana reforma WPR w zakresie I filara powinna zapewnić stabilność produkcyjną, jak i chronologiczną polskiego rolnictwa. W tym przypadku istotne znaczenie będzie miała wielkość i zakres wsparcia w II filarze.

Po zakończeniu wystąpień prelegentów rozpoczęła się dyskusja, w której udział wzięli zgromadzeni na komisji obecni profesorowie, politycy i pozostali goście. Prof. dr hab. Henryk Runowski. Stwierdził, iż zaproponowane zmiany ,,czynią zamach na dopłaty bezpośrednie’’. Na zaprezentowane wystąpienia zareagował również Przewodniczący NSZZ Solidarność RI Jerzy Chróścikowski. Nie pozostawił obojętnie proponowanych zmian w sektorze rolnictwa. Apelował, iż ,,ta polityka nie jest w żaden sposób porównywalna. Jest oszustwem, ponieważ nikt nie odda rolnikom poniesionych już kosztów. Polacy nie mieli takiego korzystnego startu pod kątem finansowym, jak inne państwa członkowskie. Nasz kraj nie ma perspektyw i szans na wyrównanie budżetu, co powoduje brak konkurencyjności wobec rolników UE.”. Przewodniczący wielokrotnie zadawał pytanie, ,,gdzie są te porównywalne rzeczy i kto jest to w stanie udowodnić?’’. Należy wypracować konkretne stanowisko w tych kwestiach i dyskutować. Według niego ,,dzisiejsze spotkanie powinno być rozpatrywane jako pierwszy etap rozmów ze względu na szacunek dla rolników, którzy zostali wprowadzeni w błąd’’.

W odpowiedzi na energiczne, zdecydowane i konkretne przemówienie Przewodniczącego Chróścikowskiego europoseł Jarosław Kalinowski odpowiedział, iż rolą polityków jest promowanie aktywnego rolnictwa. Płatności bezpośrednie mają inną funkcję, a sprawą priorytetową jest spójność.

Jako ostatnia głos w dyskusji zabrała prof. dr hab. Katarzyna Duczkowska – Małysz, według której należy próbować szukać stanowisk i rozmawiać w sprawach uproszczenia daleko idących zmian. Ponadto trzeba podzielić kryteria w taki sposób, by rosła efektywność i prorozwój polskiego rolnictwa.

Organizatorami seminarium w imieniu inicjatorów projektu ,,Spotkania Europejskie” byli posłowie do Parlamentu Europejskiego – Jarosław Kalinowski oraz Czesław Siekierski.

{gallery}23022012{/gallery}

Poprzedni artykułKomunikat Prasowy Copa-Cogeca
Następny artykułBrukselskie warsztaty – Badania i Innowacyjność
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj