Strona główna Aktualności Grupa robocza „Rolnictwo ekologiczne”

Grupa robocza „Rolnictwo ekologiczne”

719
0

Dnia 18 kwietnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie grupy roboczej  „Rolnictwo ekologiczne” w siedzibie Copa-Cogeca przy rue de Trèves, w Brukseli.

Z ramienia NSZZ RI „Solidarność w posiedzeniu uczestniczył Piotr Puchalski.

Obrady  poświęcone były zagadnieniom nowego projektu rozporządzenia w sprawie produkcji ekologicznej jeszcze nie uzgodnionym przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w ramach rozmów trójstronnych. Na początku obrad przewodniczący grupy Kees  Van Zelderen podsumował działania jakie podjął od ostatniego posiedzenia. W listopadzie i grudniu  skierował pisma do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej przedstawiając w nich stanowisko Copa-Cogeca w tej kwestii. Uczestniczył w styczniu w spotkaniu zorganizowanym przez PE z zainteresowanymi stronami. Rozmowy dotyczące proponowanych rozwiązań w procedowanym rozporządzeniu kontynuowane były podczas targów BioFach w Norymberdze. Spotkał się również z  komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Philem Hoganem, który jest zainteresowany zakończeniem prac nad rozporządzeniem do końca prezydencji Maltańskiej. W dalszej części obrad omawiane były następujące zagadnienia:

1. Import produktów ekologicznych z krajów trzecich.

Większość uczestników spotkania opowiedziała się za zintensyfikowaniem nadzoru UE nad importem produktów ekologicznych z krajów trzecich. Według zebranych import ten powinien się odbywać na zasadach zgodności systemów certyfikacji w krajach trzecich z systemem UE. Przy podpisywaniu nowych umów z państwami trzecimi na import produktów ekologicznych UE powinna się kierować zasadą zgodności z systemem certyfikacji UE. Za przykład podano import bananów gdzie znakowano je jako produkty ekologiczne tylko dlatego, że odpowiadały zasadom „Fair Trade”, a zawierały pozostałości kilku niedozwolonych substancji.

2. Odstępstwo pozwalające na zastosowanie 5% konwencjonalnych pasz dla zwierząt jedno żołądkowych.

Skończy się ono w dniu 1 stycznia 2018 r. Ze względu na brak możliwości zwiększenia produkcji ekologicznych pasz białkowych w Europie uczestnicy spotkania opowiedzieli się za dalszym utrzymaniem tego odstępstwa. Ma to duże znaczenie w hodowli ekologicznego drobiu. Próby importu ekologicznych pasz białkowych z krajów trzecich  zakończyły się niepowodzeniem. Należy tutaj wspomnieć ekologiczny makuch słonecznikowy zaimportowany z Ukrainy do UE, w którym stwierdzono pozostałości chemicznych środków ochrony roślin.

3. Odstępstwo na zastosowanie konwencjonalnych nasion w rolnictwie ekologicznym.

W sprawie tego odstępstwa toczyła się burzliwa dyskusja padały różne propozycje. Jedną z nich było utworzenie do 2022 roku  europejskiej bazy danych dotyczącej wykazu dostępnego ekologicznego materiału siewnego. W tym punkcie wystąpiła Pani Petra Jorasch przedstawiciel  European Seed Association. W swojej prezentacji przedstawiła zasady hodowli nowych odmian roślin w oparciu o przepisy UE i według kryteriów IFOAM. Uczestnicy spotkania wyrazili swoje obawy, że hodowla nowych odmian roślin mających zastosowanie w rolnictwie ekologicznym może doprowadzić do zubożenia puli genowej ze względu na bardzo małą bazę odmian ekologicznych.

Przedstawiciele organizacji francuskich rolników ekologicznych postulowali za utrzymaniem odstępstwa za wprowadzaniem do stada ekologicznego18 tygodniowych  kur niosek.

Przedstawiciele niemieckich organizacji rolników ekologicznych zaproponowali dwustopniowy system kontroli. Ze względu na wyczerpanie czasu obrad przewodniczący zarządził konsultacje pisemne w tej sprawie.

Piotr Puchalski

Poprzedni artykułrozporządzenia w sprawie działania Rolnictwo ekologiczne
Następny artykułKonsultacje społeczne dotyczące modernizacji i uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj