Strona główna Aktualności Dożynki Jasnogórskie 2020

Dożynki Jasnogórskie 2020

1080
0

W dniach 5-6 września br. w Częstochowie odbyła się doroczna Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników na Jasna Górę.

Ogólnopolskim Uroczystościom Dożynkowym na Jasnej Górze towarzyszyła Krajowa Wystawa Rolnicza zorganizowana przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

W sobotę, 5 września NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” przy współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Fundacją Dom Trzeciego Tysiąclecia imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zamościu zorganizował Spotkanie Okolicznościowe poświęcone wspomnieniu Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski pod tytułem ,,Prymas Stefan Wyszyński w Pamięci Polskiego Rolnika,,. Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele Rady Krajowej oraz sympatycy Związku. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Józef Broniszewski – działacz rolniczej „Solidarności, opozycjonista, Pan Józef oraz jego żona byli prześladowani przez SB, przez co zmuszeni byli do emigracji do USA. Pan Józef opowiedział o spotkaniach z Księdzem Prymasem Stefanem Wyszyńskim na przełomie lat 1978-1979. Następnie wystąpił Pan Janusz Byliński – Prezes Zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A „Bronisze” – inżynier rolnik,  współorganizator pierwszych ogólnopolskich dożynek na Jasnej Górze. W częściowo wolnych wyborach roku 1989 poseł na Sejm z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Na przełomie lat 1990-1991 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Pan Prezes Janusz Byliński przybliżył  historię jak doszło do organizacji po wojnie pierwszych Dożynek Jasnogórskich. Wśród panelistów znalazła się również Pani Prof. Dr hab. Krystyna Czuba – profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Senator IV kadencji Senatu, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członkini Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, medioznawca, publicystka.

Na zakończenie odbyła się projekcja filmu pt.: „Jako w niebie tak i w Komańczy”. Jest to dokument fabularyzowany przedstawiający historię internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Komańczy, przybliża tym samym dotychczas mało znany, a jakże ważny okres z życia Prymasa Tysiąclecia.

Następnie o godz. 16:30 w Bazylice Jasnogórskiej odbył się koncert  pod nazwą „Pieśń o Ojczyźnie” w wykonaniu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny wraz czytaniem fragmentów kazań Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

W niedzielę, 6 września br. odbyły się główne uroczystości Dożynkowe na Jasnej Górze.  Rano przed uroczysta Mszą dożynkową przemówienie do zebranych na błoniach jasnogórskich wygłosiła Przewodnicząca NSZZ RI Solidarność Pani Poseł na Sejm RP Teresa Hałas.

(…) Dzisiaj w dniu dziękczynienia za plony prosimy Cię pociesz nas i wspieraj w czasach trudnych i niespokojnych politycznie, gospodarczo i zdrowotnie kiedy cierpimy z powodu światowej epidemii Covid-19 …kiedy wciąż nasze gospodarstwa dotyka ASF czy inne choroby epidemiologiczne wśród zwierząt gospodarskich i ptaków z powodu, których rolnicy tracą swoje dochody. Na sukces ekonomiczny ich gospodarstw pracują całe pokolenia ich zaangażowanie stanowi o rozmiarach tego sukcesu, a w chwilach wyzwań zawsze potrzebne jest zrozumienie i pomoc, która przywraca nadzieję. Ważne jest kiedy w takich chwilach można wspomóc się w Instytucjach Władzy. W Imieniu NSZZ RI „Solidarność” pragnę z Tego świętego miejsca wyrazić swoje podziękowanie Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który wyraził wolę podpisania z Rolniczą Solidarnością, porozumienia programowego co dokonało się 22 czerwca w Wierzchosławicach miejscu narodzin Wincentego Witosa. Jestem przekonana, że dzięki tej i wielu innym inicjatywom Prezydenta Polska wieś będzie mogła rozwijać się zapewniając Narodowi bezpieczeństwo żywnościowe a Polsce należny szacunek i uznanie w świecie. W tych wszystkich ważnych aspektach wiele będzie zależało od wzajemnego oddziaływania wszystkich unijnych Instytucji i szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej w zrozumieniu różnorodności państw członkowskich uznania ich uwarunkowań tradycji i wiary. Jako rolniczy związek zawodowy jesteśmy wdzięczni Polskiemu Rządowi z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim na czele za zdecydowane i nieugięte stanowisko dotyczące finansowania WPR na lata 2020- 2027 dobrą zapowiedzią powyższego jest złożona deklaracja Komisarza Unii Europejskiej do spraw Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego jesteśmy pełni wiary w powodzenie tych założeń. Zawsze wspieramy działania w tworzeniu dobrego prawa w oparciu o zrównoważony rozwój zachowując w należytym stanie zasoby wody ziemi i powietrza oraz naturalnej bioróżnorodności. Nie jesteśmy wszak tutaj na zawsze musimy zostawić przyszłym pokoleniom Polaków to co zostawili nam nasi przodkowie ziemię pisaną księgą świętości i prawem natury. Nie sposób nie odnieść się również do dzisiejszej rzeczywistości i pewnych niepokojących faktów, które mają miejsce i w naszej Ojczyźnie, a które pogwałcają prawdy wiary i narodowej tożsamości, stanowiąc realne zagrożenie dla podstawowych wartości , które od wieków budują Polskie Rodziny. Polska nie jest ani czerwona ani zielona ani tęczowa. Polska jest biało czerwona. Jedyna… Wspólna… Najważniejsza, a Polska wieś jest chlubną częścią tej wspólnoty, nie zaściankiem nie niedouczonym społeczeństwem, jest naszą chlubą , która zawsze, w przeszłości i dzisiaj świadomie i odpowiedzialnie dokonywała swoich wyborów, tak w udziale w zrywach niepodległościowych jak i wyborów w dosłownym słowa tego znaczeniu ….i mam wrażenie, że to właśnie Polska wieś obroni Narodowego Ducha …a Jezusowe tak …tak ….nie… nie… przywróci pokój i zrozumienie. (…) W sposób oczywisty czas dożynek to dostojny staropolski obyczaj, którego zawsze symbolizował dożynkowy wieniec i pachnący zbożem bochen chleba ….a dożynkowe święto na Jasnej Górze, gdzie od wieków króluje Matka Boska Częstochowska Królowa Polski jest dla nas związkowców Rolniczej Solidarności niezwykle wzruszające, a to za przyczyną współtworzenia pierwszych dożynek w trudnym okresie stanu wojennego 1982 roku. Świadkowie tamtego dzieła są i dzisiaj wśród nas, dlatego serdecznie ich witam i pozdrawiam dziękując za lata pracy i wytrwałości w służbie rolniczych potrzeb. Dzisiaj też tak jak wtedy w latach 80. mamy wielki zaszczyt dokonać poświęcenia sztandaru związkowego jako wierną kopię tego pierwszego, któremu upływ czasu pozwolił na zasłużony odpoczynek w związkowej gablocie archiwalnej. Za powyższą możliwość najserdeczniej dziękuję Jego Ekscelencji Biskupowi Edwardowi Białogłowskiemu Krajowemu Duszpasterzowi Rolników i Pszczelarzy oraz Ks. profesorowi Stanisławowi Sojce sekretarzowi Konferencji Episkopatu Polski ds. Krajowego Duszpasterstwa Rolników.

Wszystkich zgromadzonych na uroczystej Mszy św. dożynkowej witał z jasnogórskiego Szczytu o. Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. Przed rozpoczęciem Eucharystii głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda. „Jestem tutaj nie tylko po to, żeby podziękować za rok, by podziękować za plony, jestem też, by w imieniu całego narodu, całego społeczeństwa podziękować państwu, polskim rolnikom za wasz trud, za waszą ciężką pracę na roli i za to, że w tych nawet w najtrudniejszych warunkach, z którymi spotkaliśmy się także i w tym roku, szczególnie wiosną, zapewniacie nam wszystkim, naszemu państwu, naszemu społeczeństwu bezpieczeństwo żywnościowe. Jest szczególnie zapisaną w konstytucji rola prezydenta Rzeczypospolitej: stanie na straży bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo żywnościowe to jedno z ogromnie ważnych elementów bezpieczeństwa naszego kraju, o czym w tym roku dobitnie przekonaliśmy się”. Zapewnił, że będzie nadal czynił wszystko,  żeby polscy rolnicy nie tylko mogli spokojnie pracować, ale przede wszystkim zapewniam was, że będę czynił wszystko, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi; komunikacja, szerokopasmowy internet, wszelkiego rodzaju dobra, które do niedawna były przywilejem wielkich miast, aby były u was, aby to, co nazywamy równym rozwojem kraju stało się rzeczywistością, aby także na wsi była dobra edukacja, aby aby także na wsi był dostęp do dóbr kultury, aby także na wsi był dostęp do sportu i rekreacji.

Prezydent podkreślił jak ważną role odegrali rolnicy w historii Polski. To ludzie polskiej wsi uratowali Rzeczpospolitą. Nie pierwszy i nie jedyny raz w polskich dziejach, to właśnie oni, sól naszej ziemi stawali w obronie Polski, stawali po to by bronić wolności, niepodległości, by bronić wiary, tego wszystkiego, co polskie. To oni potem walczyli w 1939 roku. To oni tworzyli Armie Krajową, Bataliony Chłopskie, walczyli w szeregach jako Żołnierze Niezłomni nie godząc się z komunistycznym zniewoleniem. To potem oni i ich synowi stawali w obronie polskiej ziemi i nie dali się skolektywizować. To wreszcie oni w latach 80-tych stworzyli Solidarność Rolników Indywidualnych, po to żebyśmy mogli tę wolność odzyskać, po to żeby nam zagwarantować nasze prawa do wyznawania wiary, po to żeby Polska była wolna i żeby w Polsce mogli żyć wolni ludzie. 40 rocznicę tamtych porozumień rzeszowsko-ustrzyckich będziemy obchodzili już w lutym 2021 roku. To jest nasza historia, w która polska wieś, nasi mieszkańcy, polscy chłopi są tak bardzo mocno wpisani, są ich immanentną częścią, są jej twórcami. Są tymi, dzięki którym dzisiaj możemy żyć w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce.

Następnie przemówienie do zebranych rolników wygłosił Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym roku, może szczególnie mamy za co dziękować Najwyższemu. Rok zapowiadał się dramatycznie źle, kolejny rok klęski suszy. Po bezśnieżnej zimie, braku opadów wiosennych zapowiadał się dramatyczny rok. Ja byłem przerażony. Modły przyniosły efekt. Deszcze, które pojawiły się od maja i w kolejnych tygodniach sprawiły, że przyroda nadrobiła te wszystkie straty – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa podkreślił, że dzięki pracy rolników i bożemu błogosławieństwu nikomu w Polsce nie zabraknie chleba i nie będzie w Polsce głodu.– Jestem przekonany, że dobrze przeprowadzone negocjacje unijne przez premiera Mateusza Morawieckiego z poparciem prezydenta Andrzeja Dudy dają nadzieję na znaczne środki na wsparcie rolnictwa z funduszy rolnych i z funduszy spójności – podkreślił minister.

Sumie z błogosławieństwem wieńców żniwnych przewodniczył abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki. Eucharystię koncelebrowali: bp Edward Białogłowski, delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy; ks. Stanisław Sojka, sekretarz krajowego duszpasterstwa rolników oraz księża moderatorzy Krajowego Duszpasterstwa Rolników. Podczas mszy św. został poświęcony sztandar NSZZ RI „Solidarność”. Sztandar jest wierną kopią historycznego sztandaru poświęconego podczas pierwszych Dożynek Jasnogórskich w roku 1982, kiedy byliśmy jako organizacja związkowa ich współorganizatorami.

Poprzedni artykułZmarł Witold Ciereszko
Następny artykuł„Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj