Strona główna Nowości Nowości Dopłaty mogły się opóźnić do połowy lutego…

Dopłaty mogły się opóźnić do połowy lutego…

673
0

a zaliczki dopłat w połowie listopada zostały wstrzymane po wypłaceniu 1 mld 300 mln zł. Nowy minister finansów postanowił jednak wznowić wypłatę zaliczek. Obecnie zapowiadane jest wypłacenie z tego tytułu 2,7 mld zł. To więcej niż dotychczas wypłacano z tytułu dopłat do końca roku, rozpoczynającego płatność dopłat.

ARiMR dopiero w kwietniu 2015 roku zaczęła budować system informatyczny do obsługi wniosków o dopłaty bezpośrednie. 8 października wykonawca poinformował, że nie wdroży systemu w terminach podanych w umowie. Po zawarciu aneksu do umowy dopłaty mają być wypłacane w trzech rzutach: pierwsze od początku grudnia, kolejne w końcu lutego i pozostałe w kwietniu.

Posłowie Marek Zagórski i Robert Telus z PiS zadali dziś ministrowi rolnictwa pytanie w sprawie przygotowania systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do obsługi wniosków o płatności bezpośrednie.

Płatności są oczekiwane przez rolników w związku z suszą. Wypłacane są zaliczki dopłat – tymczasem biura powiatowe ARiMR informują o trudnościach z systemem informatycznym. Sytuacja ma wynikać z opóźnień w przygotowaniu tego systemu. W jakim stanie są przygotowania do uruchomienia tego systemu? – pytał poseł Marek Zagórski.

Krzysztof Jurgiel przypomniał, że objął ministerstwo 16 listopada 2015 r. Wypłata płatności to obszerny temat. Wczoraj zajmowała się nim KRiRW – mówił Jurgiel i przedstawił takie kalendarium wydarzeń:

– grudzień 2013 r. – ARiMR zawiera umowę na dostosowanie dotychczasowego systemu do nowych potrzeb, budżet tej umowy wynosił 10 mln zł;

– budżet ten szybko wyczerpano i 30 kwietnia 2015 agencja zawarła nową umowę na 34 mln zł – przedmiotem jej jest budowa nowego systemu. 300 mln miała kosztować obsługa trzyletnia tego systemu.

Przyjdzie czas na ocenę zawieranych umów, wnioski będą wyciągnięte – zapowiedział minister.

System ten miał zostać oddany 18 listopada 2015 r.

8 października wykonawca poinformował agencję, że nie wdroży systemu w terminach określonych w umowie. Dopiero 14 lutego 2016 roku chciał wdrożyć 1. etap systemu. Dopłaty 1 grudnia nie byłyby więc rozpoczęte.

Trwały negocjacje, które prowadził jeszcze były minister i prezes agencji, „który jeszcze jest”, jak powiedział minister. Podpisano aneks: 7 grudnia miała być gotowa kontrola administracyjna i naliczenie spraw bez sankcji – obejmujące ok. 30-35 proc. rolników; 22 lutego kolejny etap – obejmujący możliwość wypłaty należności dla kolejnych 35-40 proc. rolników; 4 kwietnia – etap umożliwiający płatności dla kolejnych ok. 30 proc. rolników.

Do końca kwietnia płatności byłyby więc wypłacone – prawo nie byłoby złamane, ale rolą ministerstwa jest kontrola realności zadań uzgodnionych z wykonawcą – mówił minister.

Podjęto więc działania w celu zbadania realności zawartej umowy – będzie audyt prowadzony przez jednostkę państwową i ocena, czy można przyspieszyć podane etapy. Będzie dokonana ocena, jaki jest stan faktyczny i możliwość wykonania zawartego aneksu.

Podjęto przy tym decyzję o wypłacie zaliczek dopłat, i do 16 listopada wypłacono z tego tytułu 1 mld 300 mln zł. Poprzedni minister finansów zapowiadał wstrzymanie tych wypłat, wystąpiłem do obecnego ministra finansów o dodatkowe środki, jeśli do 30 listopada zaliczki zostaną wypłacone, będzie to 2,7 mld w tym roku –relacjonował Jurgiel.

W poprzednich latach do końca grudnia było wypłacane z tytułu dopłat ok. 2,4 mld zł. Po przyznaniu dodatkowej kwoty, jeśli chodzi o wysokość wypłat do 30 grudnia, nie odbiegamy zatem od normy, jednak problemem jest realizacja aneksu do umowy dotyczącej budowy systemu informatycznego i jego aktualność – mówił minister.

Poseł Robert Telus ocenił, że zaniedbania spowodują późniejsze niż dotychczas wypłacanie dopłat. Za 10 mln zapowiadano modyfikację, natomiast za 33 mln postanowiono zbudować kolejny system. Czy umowa na 10 mln była więc potrzebna? Po półtora roku została zawarta druga umowa, dlaczego tak późno podjęto decyzję o zrobieniu nowego systemu? Czy ministerstwo było o tym informowane? Czy wpłynęło na to opóźnienie to, że szef agencji startował w wyborach?- pytał poseł.

Krzysztof Jurgiel zapowiedział, że te wątpliwości oceni zlecony audyt. Centrum Informatyki w audycie oceni słuszność decyzji podejmowanych w tej sprawie, w tym m.in. na jakim etapie jest budowa systemu i czy wykonawca informował o trudnościach, kontrola zabezpieczenia interesów agencji i nadzór agencji nad realizacją zobowiązań. W ciągu miesiąca będzie pierwsza wstępna ocena sytuacji. Pracownicy administracji powinni ograniczać starty w wyborach, bo jeśli szef instytucji w ramach obowiązków robi spotkania wyborcze, to nie jest to w porządku – mówił minister.

Chcemy, aby rolnicy jak najszybciej otrzymali dopłaty. Trzeba dopilnować dotrzymania terminów i próbować przyspieszyć ten proces – zadeklarował Krzysztof Jurgiel.

Poprzedni artykułOświadczenie ANR. Agencja wznawia zawieranie umów sprzedaży.
Następny artykułJeszcze 92 mln zł wsparcia suszowego do wypłaty
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj