Strona główna Aktualności Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego

628
0

Dopłaty do materiału siewnego – już można nabywać materiał siewny objęty dopłatą w 2012 r.

Jednym z podstawowych czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz ich jakości jest wykorzystanie do siewu/sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.

 

W 2011 r. producenci rolni mogli ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:

mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2011 r.

dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. w terminie 15 stycznia do 1 czerwca 2011 r.

Dopłaty skierowane były do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2011 r. wynosi odpowiednio:

  • 100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych;
  • 160 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  • 500 zł – w przypadku ziemniaków.

W 2011 r. odnotowano dalszy wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia materiału siewnego.

Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys. W roku 2010 przekroczyła 60 tys. W 2011 r. liczba złożonych wniosków jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 62,9 tys. (stan na 25.07.2011 r.) – dając ok. 4,5 % przyrost w stosunku do 2010 r.

Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty od początku istnienia systemu wsparcia utrzymuje się na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.

Jednocześnie w stosunku do roku 2010 największy procentowy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Mniejsze zainteresowanie dopłatami niż w roku ubiegłym odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.

W 2011 r. udzielano dopłat do materiału siewnego dla poszkodowanych przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. W ramach tego rodzaju wsparcia wpłynęło 317 wniosków. W przeciwieństwie do dopłat o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie dopłaty dla powodzian cieszyły się znikomym zainteresowaniem. Wielu producentów rolnych ubiegających się o pomoc dla powodzian rezygnowało z tej formy pomocy na rzecz pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, na prośbę wnioskodawców wycofano ok. 162 wniosków. Największą liczbę beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie z tytułu dopłat dla poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. odnotowano w województwie dolnośląskim i wielkopolskim
.

Źródło: www.arr.gov.pl

Poprzedni artykułWyszukiwarka środków ochrony roślin
Następny artykułZaproszenie
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj