Strona główna Nowości Nowości Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 31.03.2014 r.

Decyzje Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 31.03.2014 r.

563
0

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej SA,  podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013 w wysokości 381.016.935,24 zł, przeznaczając część zysku 242.322.049,12 zł na kapitał zapasowy Spółki. Pozostała kwota 138.694.886,12 zł zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 sierpnia 2013 została wypłacona akcjonariuszom Spółki w postaci zaliczki na poczet przewidywanej Dywidendy za rok obrotowy 2012/2013.

Walne Zgromadzenie zadecydowało również o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2012/2013 członkom Rady Nadzorczej i Zarządu KSC S.A.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here