Strona główna Aktualności Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu...

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej

785
0

25.05.2020 r. Komunikat prasowy

Copa i Cogeca wzywają do przyjęcia ambitnych wieloletnich ram finansowych i programu naprawy gospodarczej, które odzwierciedlą wnioski wyciągnięte z kryzysu COVID-19 i uznają kluczową rolę rolnictwa i leśnictwa.

W związku ze zbliżającym się przyjęciem zmienionych wieloletnich ram finansowych Unii na lata 2021-2027 oraz programu naprawy gospodarczej, Copa i Cogeca podkreślają potrzebę uwzględnienia wniosków wyciągniętych z obecnej pandemii, zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku oraz uznania rolnictwa i leśnictwa za kluczowe sektory gospodarki, aby kwalifikowały się do wsparcia inwestycyjnego.

 Niezmiernie ważne jest, by Komisja Europejska zapewniła, że zmienione WRF będą odpowiednio wspierać rolnictwo i WPR, aby w ten sposób zachować bezpieczeństwo żywnościowe w UE zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego. Aby europejski sektor rolny miał właściwe warunki do planowania swojej odbudowy, WPR potrzebuje silnego i odpowiedniego budżetu, który utrzyma taki sam poziom wsparcia jak obecnie. Ponadto Komisja Europejska powinna opracować, wdrożyć i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia – dotacje, pożyczki z różnymi okresami zapadalności i instrumenty finansowe – by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu.

Obecna nadzwyczajna sytuacja wynikająca z pojawienia się nowego koronawirusa dramatycznie wpływa na obszary wiejskie w całej UE przynosząc skutki natychmiastowe oraz średnio- i długoterminowe. Wyjątkowe okoliczności wymagają wyjątkowych środków. Biorąc pod uwagę wyjątkowe okoliczności, w jakich znajduje się obecnie sektor rolny w związku z kryzysem COVID-19, europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze uważają, że dodatkowe wsparcie powinno pochodzić spoza budżetu rolnego.

Konieczne jest rozpoczęcie przygotowań do rzeczywistości pokryzysowej przy zastosowaniu wspólnego i skoordynowanego podejścia opartego na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności.

Panująca pandemia dała nam przynajmniej dwie główne nauczki: po pierwsze – rola, jaką rolnictwo odgrywa w łańcuchu dostaw żywności, jest pierwszoplanowa. Po drugie – trzeba koniecznie utrzymać integralność i funkcjonowanie jednolitego rynku.

W tym kontekście sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen podkreślili, że „kluczowe znaczenie ma wzięcie pod uwagę priorytetów odbudowy sektorów, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysu COVID-19 oraz zapewnienie rolnikom, właścicielom lasów i spółdzielniom rolniczym warunków do kontynuowania ich działalności i zagwarantowania codziennych dostaw żywności i współproduktów dla społeczeństwa europejskiego. Aby było to możliwe, należy wprowadzić i/lub zmodernizować wszelkie środki, dzięki którym można będzie chronić funkcjonowanie rynków i działalność rolniczą. Pobudzanie i ułatwianie dodatkowych inwestycji w sektorze ma kluczowe znaczenie. Ponadto przy nakładaniu środków i wymogów na unijne gospodarstwa i spółdzielnie rolnicze trzeba zachować rozwagę. Należy unikać wprowadzania nieproporcjonalnych restrykcji nadwyrężających bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważoność w okresie, gdy sektor boryka się z tak poważnymi trudnościami.”

Program ożywienia unijnej gospodarki musi mieć przede wszystkim na uwadze zwiększanie i poprawę zrównoważoności, walkę ze skutkami zmiany klimatu oraz wzmacnianie różnorodności biologicznej. W związku z tym, zasadnicze znaczenie ma zapewnienie, że na program naprawy gospodarczej zostaną przydzielone środki spoza budżetu rolnego i że obejmie on następujące dziedziny:

  • Zwiększenie zasięgu sieci szerokopasmowych na obszarach wiejskich
  • Cyfryzacja sektora rolno-spożywczego, w tym rozwój infrastruktury, zwłaszcza na obszarach wiejskich
  • Technologie cyfrowe w celu wykorzystania przewagi technologicznej UE w zakresie technologii satelitarnej
  • Inwestycje w dywersyfikację gospodarstw rolnych oraz umożliwienie wykorzystania i uzyskania dostępu do najnowszych technologii (np. inwestycje w sztuczną inteligencję, robotykę, nowe techniki genomowe)
  • Promowanie umiejętności informatycznych na obszarach wiejskich – podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowanie pracowników mogłoby ułatwić tę transformację
  • Wsparcie dla produkcji biomasy będącej substytutem paliw kopalnych
  • Wsparcie dla europejskiego sektora biogospodarki, który musi odegrać kluczową rolę w tworzeniu społeczeństwa w większym stopniu opartego na zamkniętym obiegu zasobów, wydajniej gospodarującego surowcami i bardziej zrównoważonego.

Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszystko, co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko naturalne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i zapewnia dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wsparciem finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.

27.05.2020 r. Komunikat prasowy

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze doceniają wysiłki Komisji na rzecz wspólnych działań, wzywają jednak do zwiększenia wsparcia dla sektorów

Spoglądając na opublikowane dzisiaj zmienione wieloletnie ramy finansowe (WRF) Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz na unijny plan odbudowy gospodarczej „Next Generation EU” [następna generacja UE], Copa i Cogeca podkreślają potrzebę większej ilości wspólnych działań na poziomie Unii i wzywają do większego wsparcia dla rolnictwa w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR).

Narzędzie „Next Generation EU” musi być punktem wyjścia do przygotowań do rzeczywistości pokryzysowej i musi stosować się do wspólnego i skoordynowanego podejścia opartego na zasadach solidarności, zrozumienia i elastyczności. W sektorze rolnym i leśnym należy wdrożyć i uruchomić wszystkie niezbędne narzędzia – dotacje, pożyczki i instrumenty finansowe – by zachęcać do wsparcia inwestycyjnego, którego sektor tak bardzo potrzebuje, by wyjść z kryzysu.

Europejscy rolnicy i spółdzielnie rolnicze z zadowoleniem przyjmują dążenie Komisji do zapewnienia lepszej przyszłości i stworzenia odpowiednich warunków dla następnego pokolenia obywateli UE, aby mogli oni pracować i żyć w dobrobycie. Dodatkowy nacisk na spójność, inwestycje, badania naukowe, cyfryzację, umiejętności i dywersyfikację jest pozytywny i z pewnością przyniesie korzyści sektorowi rolnemu.

Z tej okazji przewodniczący Copa Joachim Rukwied stwierdził: „Zwiększenie środków na rozwój obszarów wiejskich o 15 mld EUR jest pierwszym krokiem we właściwym kierunku; europejscy rolnicy są jednak mimo wszystko rozczarowani kwotami przeznaczonymi na WPR w ramach zmienionego wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych. Zmniejszenie wsparcia bezpośredniego o około 8,8 % w wartościach rzeczywistych, w okresie gdy rolnicy znajdują się pod ogromną presją i muszą sprostać wygórowanym oczekiwaniom jest po prostu nie do przyjęcia. To odpowiedni moment, by pokazać naszym rolnikom, że jesteśmy gotowi wesprzeć ich w tej transformacji!”.

Od dwóch lata Copa i Cogeca wzywają do utrzymania wsparcia WPR na takim samym poziomie w wartościach rzeczywistych. Teraz zyskało to dodatkowo na znaczeniu w kontekście niedawnej publikacji strategii różnorodności biologicznej i „Od pola do stołu”.

Przewodniczący Cogeca Ramon Armengol skomentował te propozycje, podkreślając, że „dobrze, że Komisja Europejska uznała rolnictwo i leśnictwo za jeden z kluczowych sektorów i jest gotowa zapewnić odpowiednie warunki do zaplanowania jego odbudowy, szczególnie w obliczu obecnej pandemii. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej potrzebujemy teraz silnej Unii. Potrzebujemy też przynajmniej takiego samego wsparcia finansowego jak w obecnych WRF. Bardzo ważne jest aby to wsparcie, w tym środki „Next Generation EU” naprawdę trafiło do ludzi w terenie. Dlatego też wzywamy Radę do proaktywnego działania i do podjęcia szybkiej decyzji w sprawie tych wniosków, gdyż zostało bardzo niewiele czasu, rok 2021 nadejdzie już za siedem miesięcy.”

Copa i Cogeca oraz należący do nich rolnicy, właściciele lasów oraz spółdzielnie robią wszystko, co w ich mocy, by żywność była produkowana w sposób, który pozwala chronić środowisko naturalne, poprawia różnorodność biologiczną, przyczynia się do zwalczania zmian klimatu i zapewnia dobrostan zwierząt. Odgrywają oni kluczową rolę w realizacji celów zmienionego Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejscy decydenci muszą teraz pokazać, że ich ambicje dysponują odpowiednim wsparciem finansowym i instrumentami, które zapewnią sprawiedliwą transformację dla wszystkich.

Poprzedni artykułLikwidacja konieczności przekazywania ziemi za emeryturę – Nasz projekt ustawy wciąż czeka na inicjatywę ustawodawczą Prezydenta
Następny artykułLikwidacja konieczności przekazywania ziemi za emeryturę – odpowiedź Kancelarii Prezydenta
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj