Strona główna Copa-Cogeca copa-cogeca copa-cogeca

copa-cogeca

244
0

NSZZ RI „Solidarność” jest jednym z polskich członków COPA, obok KZRKiOR, ZZR Samoobrona, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych i Krajowej Rady Izb Rolniczych. KZRKiOR jest również członkiem COGECA.

COPA (ang. Committee of Professional Agricultural Organisations in the European Union) – Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych, którego członkami są przede wszystkim związki zawodowe i zrzeszenia branżowe, reprezentujące rolników z państw członkowskich UE.

Do głównych zadań COPA należą:

  1. Analiza problemów związanych z rozwojem Wspólnej Polityki Rolnej

  2. Reprezentowanie interesów sektora rolnego, jako całości

  3. Poszukiwanie rozwiązań wspólnotowych dla wszystkich zrzeszonych organizacji

  4. Utrzymanie i rozwój kontaktów z instytucjami, innymi organizacjami oraz partnerami społecznymi ustanowionymi na szczeblu Wspólnoty Europejskiej


COGECA (ang. General Confederation of Agricultural Co-operatives in the European Union) – Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej.
W skład tej organizacji wchodzą organizacje spółdzielcze z państw członkowskich.

Do głównych zadań COGECA należą:

  1. Obrona interesów spółdzielni wobec instytucji Unii Europejskiej

  2. Udział w formułowaniu i realizacji polityki Wspólnoty

  3. Promocje i ułatwienia współpracy między spółdzielniami w ramach Wspólnoty oraz poza nią.


COPA/COGECA
to najsilniejsze lobby rolnicze w Unii Europejskiej, które ma wpływ na kształt Wspólnej Polityki Rolnej. Najważniejsza jest współpraca z Komisją Europejską, która przygotowuje akty prawne. Przedstawiciele COPA/COGECA aktywnie uczestniczą w pracach tzw. komitetów doradczych i komitetów zarządzających, gdzie przygotowywane są propozycje rozwiązań prawnych dotyczących funkcjonowania poszczególnych rynków produktów rolnych oraz wielu innych zagadnień dotyczących obszarów wiejskich. Organizacje rolnicze mają również swoich przedstawicieli w Komitecie Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitecie Regionów, które to instytucje wydają opinie dotyczące poszczególnych aktów prawnych, stanowionych przez Radę UE 0raz Komisję Europejską.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here