Strona główna Copa-Cogeca Stanowiska COPA – COGECA – ,,Łańcuch żywnościowy’’

COPA – COGECA – ,,Łańcuch żywnościowy’’

972
0

26 kwietnia 2012 roku w siedzibie komitetów COPA-COGECA w Brukseli odbyło się seminarium „ Łańcuch Żywnościowy: Jaka jest Stawka?”. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.: Michel Dantin, poseł do Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdawca na temat Organizacji Wspólnego Rynku, Sekretarz-Generalny komitetów COPA-COGECA Pekka Pesonen, przewodniczący grupy roboczej „łańcuch żywnościowy” przy komitetach COPA-COGECA Peter Kendall, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa Belgii Guy Lambrechts oraz zastępca dyrektora generalnego w wydziale ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Komisji Europejskiej Jerzy Plewa. Z ramienia NSZZ RI „Solidarność” w seminarium wziął udział stały przedstawiciel przy komitetach COPA-COGECA w Brukseli Michał Kiciński.

 

Pierwszym przedmówcą był eurodeputowany Michel Dantin. W swoim wystąpieniu mówił przede wszystkim o obecnej pozycji rolników w zakresie łańcuchu żywnościowego. Wypowiedział się również o tym, jakie instrumenty najlepiej stosować, aby rolnicy mogli w przyszłości cieszyć się większym podziałem zysków pomiędzy aktorami łańcucha żywnościowego. Dantin w swoim wystąpieniu zadeklarował, iż według Parlamentu Europejskiego propozycje Komisji Europejskiej przedstawione przez Komisarza ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w sprawie poprawy pozycji rolników w Organizacji Wspólnego Rynku są nieadekwatne. Dantin podkreślił, że z informacji przedstawionej przez Komisarza Ciolosa z corocznego obrotu 531 miliardów euro sektora rolnego Unii Europejskiej wynika, że producenci otrzymują zaledwie 24% tej kwoty. Jest to dowód na to, że należy niezwłocznie wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu żywnościowym. Trzeba brac pod uwagę to, że kolejne reformy unijne, (reforma sektora cukru oraz dyrektywa dotycząca kur niosek) spowodują kolejne osłabienie pozycji producentów w zakresie łańcuchu żywnościowego. Dantin zidentyfikował prawo konkurencyjności UE jako główną przyczynę osłabienia pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Mówił, że „WPR powstała jako jedna z fundamentalnych polityk UE, oparta na prawie konkurencyjności, która zatem zapewniała, że nie było dużych zakłóceń na rynku, lecz w ostatnich 50 lat porzuciliśmy zarządzenie i nadzór nad cenami w celu pozwoleniu na ustalenia cen przez rynki. Ponadto zasady prawa konkurencyjności w zakresie sektora rolnego są o wiele bardziej restrykcyjne niż w innych sektorach, co także nie pozwala na to, aby producenci stali się mocniejszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym”. Aby więc wzmocnić pozycję rolników, Dantin zaproponował rozszerzenie roli organizacji producenckich oraz międzybranżowych, które według francuskiego europosła mogą być kluczem w czasach kryzysów oraz ich zapobiegania na rynku.

Kolejna sesja seminarium dotyczyła dyskusji na temat nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym. Głównym elementem niniejszej dyskusji było użycie nieuczciwych praktyk handlowych poprzez dominujące ogniwa łańcucha żywnościowego. Według przewodniczącego grupy roboczej „łańcuch żywnościowy” Peter’a Kendall’a jest głównym powodem ogromnej luki, a tym bardziej rosnącego co roku obrotu zysków pochodzących z sektora rolnego pomiędzy producentami a detalistami. Odnosząc się do propozycji Komisji Europejskiej w zakresie wzmacniania pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, Kendall stwierdził, że ,,zachęcanie rolników do stwarzanie grup producenckich nie jest złym pomysłem, lecz w tych propozycjach brakuje niezbędnego elementu zrównoważania sił w łańcuchu żywnościowym. WPR niestety nie potrafi wyeliminować nieuczciwych praktyk handlowych w łańcuchu żywnościowym, więc konieczne jest. aby instytucje UE same je wyeliminowały poprzez wiążące się prawnie rozporządzenia, a nie dzięki dobrowolnej mierze, jak obecnie”.

W tym temacie wypowiadał się również Hugues Parmentier, przedstawiciel Komisji Europejskiej DG MARKT (ds. rynku wewnętrznego). Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez KE stwierdził, że nieuczciwe praktyki handlowe należą do rzeczywistości w rynku wewnętrznym UE, a najczęstsze nieuczciwe praktyki to m in: opóźnienia płatności, niesprawiedliwe wypowiedzenia umów, niesprawiedliwe warunki oraz zmiany w cenach, a także braku przejrzystości w łańcuchu żywnościowym.  Ponadto Parmentier oświadczył, że kolejny problem zakresu stosowania nieuczciwych praktyk handlowych następuje wtedy, gdy producenci lub słabsza część ogniwa łańcucha żywnościowego boi się zgłaszać nieuczciwe praktyki odpowiednim służbom. Jest to spowodowane obawą wobec partii dominującej. Kończąc swoje wystąpienie Parmentier stwierdził, że nieuczciwe praktyki nie mają tylko negatywnych konsekwencji dla rolników i producentów, lecz także dla gospodarki oraz dla konsumentów. Oni muszą się liczyć z mniejszym wyborem oraz wyższymi cenami.

W ostatniej części seminarium omawiano przede wszystkim strategie dla poprawy konkurencyjności rolników na rynkach. Głównym przedmówcą niniejszej sesji był Jerzy Plewa, zastępca dyrektora generalnego w wydziale ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przy Komisji Europejskiej. Dyrektor głównie skupił się nad środkami i narzędziami zaproponowanymi przez Komisję Europejską w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na rzecz poprawienia konkurencyjności producentów w łańcuchu żywnościowym. Plewa oświadczył, że w celu poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, Komisja Europejska będzie koncentrować się nad inwestycjami, jakości oraz promocji produktów europejskich. „Aby poprawić pozycje europejskich rolników w łańcuchu żywnościowym, bardzo ważna będzie także innowacja oraz przepływ wiedzy i informacji. Dlatego tak ważne będzie w tej kwestii Europejskie Partnerstwo Innowacji. Ponadto, w proponowanym przez KE pakiecie legislacyjnym, w zakresie rozwoju obszarów wiejskich tak jak np. art. 16 (Usługi Doradztwa Rolniczego); art. 17 (system jakości) oraz art.36 (krótkie łańcuch dostaw) także są niezbędnymi elementami w celu poprawienia konkurencyjności rolników na rynkach europejskich oraz światowych,” tłumaczył zastępca dyrektora generalnego ds. Rolnictwa i Rozwój Obszarów Wiejskich.


Poprzedni artykułKomisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – prywatyzacja
Następny artykułKomunikat z posiedzenia Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI ,,Solidarność’’ w dniu 10 maja 2012 roku
NSZZ RI „Solidarność” jest powołany do reprezentowania i obrony godności, praw, jedności zawodowej, interesów zawodowych rolników na poziomie krajowym i międzynarodowym zgodnie z ideami „Solidarności” oraz zasadami etyki chrześcijańskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj