Rada Krajowa NSZZ RI "Solidarność"

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 15 lutego 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 15 lutego 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" W dniu 15 lutego, w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”....

Rada Krajowa

Członkowie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" W skład Rady Krajowej wchodzą następujące osoby: Andrzej BABUL  – Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Jerzy BEDNARZ  – Przewodniczący...