Prezydium

Tomasz Obszański - Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Aleksander Tadych - Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność" Tomasz Ognisty - Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność" Robert Telus - Zastępca...