Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" w dniu 15 lutego 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” w dniu 15 lutego 2011 roku

Posiedzenie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" W dniu 15 lutego, w siedzibie IERiGŻ-PIB w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”....

Komisja Rewizyjna

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Piotr Blicharski Stanisław Bondyra Marek Dorabiała Tadeusz Kopacz Dorota Kosowska Andrzej Krowicki Jan Rosiek Bogdan Stachurski Jerzy Wojtysiak

Rada Krajowa

Członkowie Rady Krajowej NSZZ RI "Solidarność" W skład Rady Krajowej wchodzą następujące osoby: Andrzej BABUL  – Przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej Jerzy BEDNARZ  – Przewodniczący...

Prezydium

Tomasz Obszański - Przewodniczący NSZZ RI "Solidarność" Aleksander Tadych - Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność" Tomasz Ognisty - Zastępca Przewodniczącego NSZZ RI "Solidarność" Robert Telus - Zastępca...