Modelowe gospodarstwo ,,BERAS''

24 marca 2012 roku w gospodarstwie Tomasza Obszańskiego w Tarnogrodzie odbyło spotkanie pt. „Modelowe gospodarstwo BERAS”  zorganizowane przez NSZZ RI „Solidarność” w ramach...

Konferencja ,,Modelowe gospodarstwo BERAS''

W dniu 1 września 2012 roku w Domu Misyjnym p.w. św. Kaspra w Częstochowie odbędzie się konferencja ,,Modelowe gospodarstwo BERAS’’. ...

Szkolenie i wizyta studyjna dla rolników ekologicznych w Tarnogrodzie

11 czerwca br., przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizowana została wizyta studyjna podczas której odbyło się szkolenie pt. „Modelowe...

Szkolenie w ramach projektu BERAS Implementation

W dniu 17 września 2012 roku w Tarnogrodzkim Domu Kultury oraz w modelowym gospodarstwie BIC Tomasza Obszańskiego odbyło się szkolenie „Gospodarstwa BERAS jako...

Szkolenie „Modelowe gospodarstwo BERAS” w ramach projektu BERAS Implementation w Różańcu k. Tarnogrodu

W dniu 17 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu  koło Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim, odbyło...

Konferencja “Modelowe gospodarstwo Beras Implementation” – Częstochowa

W dniu 1 września br. w Częstochowie w czasie Ogólnopolskich Jasnogórskich Dożynek odbyła się konferencja na temat „Modelowe gospodarstwo BERAS''. Wzięli w niej...

Wpływ naszej diety na Morze Bałtyckie

Stan wód Bałtyku pogarsza się systematycznie. Pomimo wielu nowych oczyszczalni wybudowanych Polsce na wybrzeżu w ciągu ostatnich 20 lat, które wychwytują większość zanieczyszczeń...

Konferencja ,,Inwestycje i marketing”

W dniach 21-23 marca w miejscowości Jurmala niedaleko Rygi odbyła się konferencja ,,Inwestycje i marketing'' zorganizowana w ramach projektu BERAS Implementation przez Łotewskie Centrum...

Promocja systemu ERA

Projekt BERAS Implementation ma na celu poprawę stanu morza Bałtyckiego poprzez promocje systemu ERA – zrównoważonego rolnictwa opartego o recykling substancji odżywczych w...

Szkolenie Modelowe gospodarstwo BIC jako przykład gospodarstwa zrównoważonego w systemie ERA” w ramach projektu...

Zasady zrównoważonego gospodarowanie w systemie ERA, funkcjonowanie modelowego gospodarstwa BIC oraz podstawy rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem systemu dopłat bezpośrednich oraz innych systemów wsparcia dla...