Modelowe gospodarstwo ,,BERAS''

24 marca 2012 roku w gospodarstwie Tomasza Obszańskiego w Tarnogrodzie odbyło spotkanie pt. „Modelowe gospodarstwo BERAS”  zorganizowane przez NSZZ RI „Solidarność” w ramach...

Konferencja ,,Modelowe gospodarstwo BERAS''

W dniu 1 września 2012 roku w Domu Misyjnym p.w. św. Kaspra w Częstochowie odbędzie się konferencja ,,Modelowe gospodarstwo BERAS’’. ...

Szkolenie i wizyta studyjna dla rolników ekologicznych w Tarnogrodzie

11 czerwca br., przy współpracy z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zorganizowana została wizyta studyjna podczas której odbyło się szkolenie pt. „Modelowe...

Konferencja “Modelowe gospodarstwo Beras Implementation” – Częstochowa

W dniu 1 września br. w Częstochowie w czasie Ogólnopolskich Jasnogórskich Dożynek odbyła się konferencja na temat „Modelowe gospodarstwo BERAS''. Wzięli w niej...

Szkolenie „Modelowe gospodarstwo BERAS” w ramach projektu BERAS Implementation w Różańcu k. Tarnogrodu

W dniu 17 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Różańcu  koło Tarnogrodu w powiecie biłgorajskim, odbyło...

Szkolenie w ramach projektu BERAS Implementation

W dniu 17 września 2012 roku w Tarnogrodzkim Domu Kultury oraz w modelowym gospodarstwie BIC Tomasza Obszańskiego odbyło się szkolenie „Gospodarstwa BERAS jako...

Wpływ naszej diety na Morze Bałtyckie

Stan wód Bałtyku pogarsza się systematycznie. Pomimo wielu nowych oczyszczalni wybudowanych Polsce na wybrzeżu w ciągu ostatnich 20 lat, które wychwytują większość zanieczyszczeń...

Konferencja ,,Inwestycje i marketing”

W dniach 21-23 marca w miejscowości Jurmala niedaleko Rygi odbyła się konferencja ,,Inwestycje i marketing'' zorganizowana w ramach projektu BERAS Implementation przez Łotewskie Centrum...

Promocja Projektu BERAS Implementation na XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w...

  W dniach 5-7 lipca br. w Sitnie koło Zamościa odbyła się XXVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Do Sitna...

Szkolenie Modelowe gospodarstwo BIC jako przykład gospodarstwa zrównoważonego w systemie ERA” w ramach projektu...

Zasady zrównoważonego gospodarowanie w systemie ERA, funkcjonowanie modelowego gospodarstwa BIC oraz podstawy rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem systemu dopłat bezpośrednich oraz innych systemów wsparcia dla...