Statut Związku

Tekst ujednolicony Statutu uchwalonego w dniu 20 kwietnia 1989 roku, zmienionego Uchwałami: z dnia 13 maja 2007 roku; z dnia 26-27 listopada 2011 roku;...